fbpx

Studio vrije kunst

Keuzetraject van de afstudeerrichting Vrije Kunsten

Als autonoom kunstenaar concentreer je je op de ontwikkeling van je eigen kunstpraktijk en bouw je een persoonlijke beeldtaal uit. Misschien staat jouw werk over een aantal jaar wel in een museum of wordt het getoond tijdens een les kunstactualiteit…

Studio vrije kunst
Actueel en autonoom

Vrije kunsten vraagt om een vrije geest die open staat voor dat wat in de wereld leeft. Als autonoom kunstenaar wacht je namelijk een grote verantwoordelijkheid. Je werk daagt straks het publiek uit om een dialoog aan te gaan.

Je werkt in een collectief atelier met goed uitgeruste werkplaatsen op een campus, waar je je volledig kan ontplooien. Met het oog op een latere carrière, leer je met je werk naar buiten treden. Je voorgangers vind je trouwens in musea en galerijen over heel de wereld. En onderaan deze pagina. Treed jij in hun voetsporen?


Academische bacheloropleiding

In de academische bacheloropleiding schenken we veel aandacht aan conceptueel denken, procesmatig werken en documenteren. Verder biedt deze opleiding een algemeen vormend basisprogramma waarin je theoretische kennis opbouwt en reflectie en kritisch denken centraal staan. Na deze 3-jarige academische bacheloropleiding heb je het niveau bereikt om een artistieke masteropleiding aan te vatten.


1 Studio : 5 ateliers

In deze Studio leer je je verhouden tot de actuele kunst en kies je voor één van de 5 ateliers : schilderkunst, ruimtelijke, foto-video, vrije grafiek of atelier.
Jouw gekozen atelier is geen eiland op zich, maar staat constant in verbinding met de andere ateliers. Wekelijks komen alle ateliers samen in het overkoepelend platform. Daarbij staan kijken, maken, denken, reflecteren en tonen centraal. Hierin begeleiden je docent-experten jou. Eén-op-één. Dat is een beetje de rode draad in deze Studio.

Atelier Schilderkunst

Hoe wil jij communiceren met beelden? In het atelier Schilderkunst staat de ontwikkeling van jouw eigen beeldtaal centraal. Tijdens een experimenteel onderzoekstraject gebruik je algemene, technische vaardigheden om die taal uit te bouwen.

In het eerste jaar focussen we vooral op de beheersing van het medium. Wat neem je waar, hoe observeer je schilderkunst? Je leert verf te hanteren en een eigen picturaliteit te ontwikkelen. Welk bronmateriaal het meest geschikt is voor jouw werk, en het interpreteren en het vertalen in een schilderkundig beeld bespreken we uitvoering. We nemen schilderkundige genres als stilleven, portret en figuur uitgebreid onder de loep in de praktijk. Tegelijkertijd vormen zij de basis voor conceptuele en kritische vraagstellingen die je tijdens dit eerste jaar zal ontwikkelen. Tenslotte besteden we aandacht aan mogelijke manieren van tonen en hoe een beeld op verschillende manieren kan functioneren in de ruimte.

Tijdens het tweede en derde jaar wordt je individueel werk nog belangrijker en krijgt jouw universum langzamerhand meer zichtbaarheid.

De collectieve dynamiek doorheen de verschillende bachelorjaren werkt inspirerend en de nieuwe architectuur en infrastructuur van Campus Sint Lucas Antwerpen creëert een open werksfeer die tot interacties tussen de verschillende disciplines leidt.

Het medium schilderkunst is een aanzet om je te ontplooien tot kunstenaar, maar nooit een doel op zich en kan in de ruimste zin aangewend worden. Kortom, in dit atelier word je uitgedaagd om een persoonlijke en kritische visie te ontwikkelen in verhouding tot de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kunst.

Atelier grafiek Inez Pittoors

Atelier Vrije grafiek

Wat is de betekenis van het gedrukte beeld in de complexe wereld waarin we dagelijks vertoeven? In het atelier Vrije grafiek onderzoek je het visuele en expressieve potentieel van dit boeiende medium op een dynamische manier. We introduceren je een waaier aan traditionele en hedendaagse druktechnieken en hechten daarbij ook veel aandacht aan een milieuvriendelijke en veilige manier van werken door het gebruik van non-toxische materialen.

In het eerste jaar focussen we vooral op de beheersing van het medium. Wat is diepdruk, lithografie, reliëfdruk, zeefdruk en digitale media? Ook moedigen we gecombineerde toepassingen en verbindingen met andere disciplines aan.

Vanaf het tweede jaar ga je je concentreren op het uitbouwen van je eigen parcours, onder begeleiding van de docenten. Je eigen praktijk en ook groepsprojecten zullen de basis vormen voor de ontwikkeling van conceptuele en kritische vraagstellingen.

Vrije grafiek is een unieke discipline die door zijn flexibiliteit en reproduceerbaarheid veel mogelijkheden biedt. Dankzij een actief programma ga je vaak samenwerken met andere kunstenaars of partnerinstellingen en ontwikkel je een persoonlijke en kritische kijk op grafiek.

Ruimtelijk atelier

Het driedimensionale beeld als artistieke uitdrukkingsvorm in een ruimte, dat is waar we in het Ruimtelijk atelier over reflecteren. Hoewel driedimensionaliteit geen medium op zich is, creëren we via het gebruik van verschillende media driedimensionale beelden, gaande van installaties tot performances en beeldhouwwerken.

Gedurende de bacheloropleiding ondersteunen we je enerzijds in het technische aspect van driedimensionale beelden (boetseren, houwen, lassen,…) en anderzijds geven we je inzicht in materialen, vormen en structuren. Dit is cruciaal om het driedimensionaal beeld naar je hand te kunnen zetten en er een persoonlijke dimensie aan te geven.

In het Ruimtelijk atelier ga je een artistiek onderzoekstraject aan, met de nadruk op reflectie die gepaard gaat met het maken van het ruimtelijk werk. Bovendien ontwikkel je op deze manier een autonome en authentieke visie.

Project atelier

In het Project atelier werken we actief aan het ontwikkelen van een persoonlijke beeldtaal en referentiekader. Dit gebeurt via presentatiemomenten en workshops, zowel binnen als buiten de muren van het atelier. Het onderzoek naar de relatie tussen het werk en zijn omgeving staat hierin centraal.

Je experimenteert met diverse media en tentoonstellingsformats zoals publicaties, digitale beeldkanalen, performances en site-specific en time-based interventies, en creëert op een avontuurlijke manier werk en context. “Hoe situeer jij je binnen een breder ‘maatschappelijk-cultureel’ werkveld?”

Ook ontwikkel je de vaardigheid om jezelf kritisch te verhouden tegenover jouw artistiek werk en dat van anderen, dankzij individuele en collectieve besprekingen en toonmomenten. Tijdens dit beeldonderzoek moedigen we experiment en eigen initiatief actief aan.

Atelier mediakunst

Atelier Foto-video

In het atelier foto-video maak je gebruik van audiovisuele media zoals foto, video, audio en nieuwe technologieën. Je gaat een artistieke zoektocht aan waarin je zowel analoge als digitale media hanteert en onderzoek doet naar internetkunst. Je creëert een nieuwe artistieke beeldtaal en ontwikkelt een eigen artistieke praktijk in een hedendaagse kunstcontext. Camera (foto-video) en recorder (geluid) leer je te gebruiken als schetsinstrument. Hoe je een beeld of geluidsfragment waarneemt, het archiveert en het selecteert speelt een prominente rol. Een digitale printroom met grootformaat-printers en scanners, een top uitgeruste ruime fotostudio en een analoge doka laten je toe om naar hartenlust te experimenteren.

We besteden veel aandacht aan presentatie en het tentoonstellingsformat, en ook is het onderzoek naar je positie binnen het artistiek werkveld erg belangrijk.

Dankzij individuele begeleidingen, groepsgesprekken, regelmatige toonmomenten en feedback leer je in dialoog te treden met een kunsthistorische en maatschappelijke context. Reflecteren over je eigen werk doe je via tentoonstellingsbezoeken en specifieke lezingen binnen je studiegebied.


Lessentabel en vakken

Voor de lessentabel met alle vakken van 2022-2023: klik hier. Je kan kiezen uit verschillende keuzevakken en technische vaardigheden. Klik op de titel van een vak en je krijgt meer uitleg.

Mediumspecifieke skills

Schilderen

Hoe hedendaags je ook schildert, je beheerst je technieken als een oude meester.

Druk-technieken

Hoog-, diep- of zeefdruk: je perst er heerlijk vrije grafische werken uit.

Ruimtelijk denken

… en doen. Van performance tot beeldhouwkunst of installaties. Je weet je drie dimensies te benutten.

Experimenteren met multimedia

Je krijg een basis mee van fotografie, video, audio en andere hedendaagse media. Om daar dan je eigen zotte dingen mee te doen.

Jezelf tonen

In een galerij, tegenover je medestudenten of een publiek. Ken en claim je plaats.

Autonoom denken en werken

Kritisch kunnen kijken naar en praten over je eigen werk is superbelangrijk. Je hebt namelijk geen bazen of briefings. 


Overkoepelende vakken

Manuele en technologische vaardigheden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een pakket aan initiaties die je helpen bij de start van je opleiding. Zo krijg je initiaties op vlak van software en in de werkplaatsen. Daarnaast zal je ook een aantal boeiende studio specifieke initiaties volgen.

Theorie

Een deel van het theoretisch programma is voor alle bachelorjaren hetzelfde. Filosofische vakken, antropologie van de kunsten, literatuur, kunstgeschiedenis, semiothiek, cultuur- en mediatheorie, art design en context en kunstactualiteit.

Tekenen

Tekenen vormt in Studio vrije kunst de basis van een praktijk als kunstenaar. De oorspronkelijke noodzaak in het eerste jaar bachelor om een technische en inhoudelijke basis te verwerven, verschuift naar de ontwikkeling van een op zichzelf staand, tekenkundig artistiek-beeldend “concept” in BA3 . Je ontwikkelt dan een eigen tekenproject, relevant binnen jouw beeldend werk en aldus een zinvol onderdeel van de studiopraktijk. Tekenen wordt daarbij beschouwd als een denkvorm die als medium berust op waarnemen, analyseren en synthese, traagheid, directheid en reflectie.

Keuzeprogramma

Het keuzeprogramma bestaat uit 2 delen. Enerzijds neem je elk jaar deel aan een projectweek. Je maakt er deelt uit van een gemengde groep studenten uit verschillende Studio’s en uit het eerste, tweede en derde jaar. Zo word je geconfronteerd met verschillende achtergronden en bouw je een netwerk van studenten en docenten uit. Anderzijds verdiep je je in bachelor 2 en 3 in inzichten over kunst en cultuur door te kiezen uit een reeks keuzevakken en keuzeprojecten die vertrekken vanuit het onderzoek van de theoriedocenten.


Theorie versus Praktijk

Het gewicht van de vakken evolueert doorheen de 3 bachelorjaren. Hieronder vind je een visuele verduidelijking van de vakken die je zal krijgen in relatie tot je studiepunten.

 • Praktijk
 • Tekenen
 • Theorie
 • Keuzeprogramma

1ste Jaar

2de Jaar

3de Jaar

In de theorielessen

Theorie en reflectie zijn een belangrijk deel van onze academische opleiding. Belangrijk als in: 1/3 van de studiepunten. Zo bevat het basiscurriculum bijvoorbeeld filosofie, semiotiek en kunstgeschiedenis. Stuk voor stuk vakken die je meer inzicht geven in kunst, cultuur en maatschappij. En die zorgen voor nog meer inspiratie en interessante achtergrond in je eigen werk.

In de studio

De theorie sijpelt zelfs door tot in de studio. In de vorm van theoretische seminaries of verpakt als feedback van je praktijk- en theoriedocenten. Want ook die laatsten hebben gewoon hun plek in de studio.

In je eigen keuzes

Ook het keuzeprogramma bevat een waaier aan leerprojecten die vertrekken vanuit het onderzoek van theoriedocenten. Zo vervolledig je zelf het theorieplaatje met accenten op basis van je eigen interesses.


Projecten van Studio vrije kunst

Hoe ziet je toekomst eruit na Studio vrije kunst?

Ontdek waar je voorgangers zoal terechtkwamen…

Docent vrije kunst aan het woord

Wat houdt Studio vrije kunst in? Hoor het van een docent.


Jouw academiejaar, van zomervakantie tot zomervakantie

Op Sint Lucas Antwerpen ben je bijna altijd creatief bezig. “Gewone” schoolweken wisselen af met studio- of projectweken en toonmomenten. En examens, natuurlijk. Zo ziet een jaartje Sint Lucas er ongeveer uit:

visual academic calendar
 • Theorie
 • Alleen Praktijk
 • Jury
 • Vakantie
 • Tentoonstelling
 • Lessen

Wie geeft les in Studio vrije kunst?

Ze staan zelf met één voet in de professionele wereld én ze delen al die ervaring met veel plezier met de studenten. Deze straffe professionals zijn straks jouw docenten.

Felicitas Rohden

Lien Hüwels

Johan Luyckx

Sarah Smolders

Greg De Vleeschouwer

Manu Van Hove

Ellen De Meutter


Hoeveel kost deze opleiding?

Op je toekomst staat geen prijs, maar je ouders willen natuurlijk wél weten hoeveel ze ongeveer in je opleiding moeten investeren. Da’s logisch. En dat bereken je aan de hand van deze 4 kosten.

Studiegeld

Dit betaal je meteen bij inschrijving. Het bedrag hangt onder andere af van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft en of je in aanmerking komt voor een beurs. Bereken jouw studiegeld.

Forfaitaire kosten

De forfaitaire kosten betaal je bij inschrijving. De precieze kost verschilt per afstudeerrichting en per opleidingsonderdeel en wordt vooral bepaald op het geschatte verbruik van lesmaterialen.
Bekijk je forfaitaire kosten

Studiospecifieke kosten

Voor de ene studio heb je absoluut een straffe grafische computer en softwarepakketten nodig, voor de andere vooral veel verf. De studiospecifieke kosten bepaal je grotendeels zelf én zijn gespreid over je studie.

Zelf te voorzien

Een computer en internetverbinding zijn onmisbaar voor elke studie. Ook schoolreizen en uitstappen zijn niet inbegrepen in dit kostenplaatje. Maar die zijn altijd onvergetelijk en nooit onbetaalbaar.

Natuurlijk doen we er ook op de campus alles aan om je studie betaalbaar te houden. Met onder andere een goedgevulde bibliotheek, een uitleendienst en gratis inspirerende werkplaatsen op de campus.


De infodagen: jouw proefrit in Studio vrije kunst

Open lesdagen

De fysieke open lesdagen zijn nog niet gepland omwille van corona.

To be continued dus … maar hou alvast onze social media kanalen (FB & insta) en je mailbox in de gaten.

Infodagen

Schrijf je hier alvast in voor onze infodagen. Wil je toch nu al eens kennismaken met onze docenten? Bekijk dan zeker de filmpjes op Ask Us Anything.

Studio vrije kunst in het buitenland

Wist je dat Sint Lucas Antwerpen ook een beetje een reisbureau is? We sturen onze studenten met veel plezier naar het buitenland voor een stage, internationaal project of Erasmustraject. Om nadien met een koffer vol nieuwe ervaringen en inzichten terug te keren. We verwachten wel een kaartje!


De toelatingsproef

De toelatingsproef is je inkomticket voor Studio kunst. Niks om van wakker van te liggen, maar voor ons wél een manier om uit te vissen welk creatief vlees we in de kuip hebben.

 • 1. De thuisopdracht

  Na registratie voor de toelatingsproef, landt er een eerste creatieve uitdaging in je mailbox. Die werk je thuis uit en breng je mee op de dag van de toelatingsproef. Zin om erin te vliegen? Vraag meteen je opdracht aan.

 • 2. De studio-opdracht

  Ook op de dag van de toelatingsproef zetten we je aan het werk. Wat die studio-opdracht precies inhoudt, is nog een verrassing, maar… breng zeker je tekengerief, fototoestel en ander creatief materiaal mee. Prik een datum voor jouw toelatingsproef: deadline registratie: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023 / deadline voor het inleveren van thuisopdracht: wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023 / datum toelatingsgesprek wordt bekendgemaakt vanaf januari 2023

 • 3. Een goed gesprek

  We willen graag weten wie jij bent, wat je inspireert en wat je hoopt te vinden in Studio Kunst. Dat vissen we uit tijdens deze babbel, aan de hand van je thuis- en studio-opdracht. Zo maak jij meteen ook live kennis met een paar toekomstige docenten.

Karlien Adriaensens

Ook interessant

Studeren in Antwerpen

We maken je leven als student in Antwerpen zo makkelijk en plezant mogelijk. Een droog dak boven je hoofd? Een toffe studentenjob?
We got your back.

Infodagen

Je kan heel deze site lezen, ja. Maar je kan ook gewoon eens langskomen op de campus.Om onze studenten en docenten te bestuderen. Zet deze infodagen in je agenda.

Kalender

Er valt altijd wat te zien en te beleven op en rond onze campus. Van coole workshops tot inspirerende expo’s. Vul alvast je agenda.

Vlot naar Sint Lucas

Ons gloednieuwe hoofdkwartier is supersjiek én supervlot bereikbaar. Met de fiets of openbaar vervoer. Stappend, steppend of skatend: je geraakt er zo.