fbpx

Studio vrije kunst

Keuzetraject van de afstudeerrichting Vrije Kunsten

Als autonoom kunstenaar concentreer je je op de ontwikkeling van je eigen kunstpraktijk en bouw je een persoonlijke beeldtaal uit. Misschien staat jouw werk over een aantal jaar wel in een museum of wordt het getoond tijdens een les kunstactualiteit…

Bij aanvang van je studie vrije kunst kies je één van volgende vijf ateliers: foto-video, ruimtelijk, vrije grafiek, schilderkunst of project atelier. Bij je toelatingsproef geef je aan naar welk atelier jouw interesse uitgaat.

Studio vrije kunst
Actueel en autonoom

Vrije kunsten vraagt om een vrije geest die open staat voor dat wat in de wereld leeft. Als autonoom kunstenaar wacht je namelijk een grote verantwoordelijkheid. Je werk daagt straks het publiek uit om een dialoog aan te gaan.

Je werkt in een gemeenschappelijk atelier met goed uitgeruste werkplaatsen op een campus, waar je je volledig kan ontplooien. Met het oog op een latere carrière, leer je met je werk naar buiten treden.


Academische bacheloropleiding

In de academische bacheloropleiding schenken we veel aandacht aan conceptueel denken, procesmatig werken en documenteren . Verder biedt deze opleiding een algemeen vormend basisprogramma waarin je theoretische kennis opbouwt en reflectie en kritisch denken centraal staan. Daarnaast speelt het grootste deel van je opleiding zich af binnen de ateliers en werkplaatsen, waar je daadwerkelijk kan experimenteren, werk ontwikkelen en tonen. Je opleiding duurt vier jaar: een driejarige academische bachelor, gevolgd door een master Beeldende Kunsten.


1 Studio : 5 ateliers

Bij de start van je studie vrije kunst kies je voor één van de 5 ateliers : schilderkunst, ruimtelijke, foto-video, vrije grafiek of project atelier.
Jouw gekozen atelier is geen eiland op zich, maar staat constant in verbinding met de andere ateliers. Wekelijks komen alle ateliers samen in het overkoepelend platform. Hierin begeleiden je docent-experten jou. Eén-op-één. Daarbij staan kijken, maken, denken, reflecteren en tonen centraal.

Atelier Schilderkunst

Hoe wil jij communiceren met beelden? In het atelier Schilderkunst staat de ontwikkeling van jouw eigen beeldtaal centraal. Tijdens een experimenteel onderzoekstraject gebruik je algemene, technische vaardigheden om die taal uit te bouwen.

In het eerste jaar focussen we vooral op de beheersing van het medium. Wat neem je waar, hoe observeer je schilderkunst? Je leert verf te hanteren en een eigen picturaliteit te ontwikkelen. Welk bronmateriaal het meest geschikt is voor jouw werk, en het interpreteren en het vertalen in een schilderkundig beeld bespreken we uitvoering. We nemen schilderkundige genres als stilleven, portret en figuur uitgebreid onder de loep in de praktijk. Tegelijkertijd vormen zij de basis voor conceptuele en kritische vraagstellingen die je tijdens dit eerste jaar zal ontwikkelen. Tenslotte besteden we aandacht aan mogelijke manieren van tonen en hoe een beeld op verschillende manieren kan functioneren in de ruimte.

Tijdens het tweede en derde jaar wordt je individueel werk nog belangrijker en krijgt jouw universum langzamerhand meer zichtbaarheid.

De collectieve dynamiek doorheen de verschillende bachelorjaren werkt inspirerend en de nieuwe architectuur en infrastructuur van Campus Sint Lucas Antwerpen creëert een open werksfeer die tot interacties tussen de verschillende disciplines leidt.

Het medium schilderkunst is een aanzet om je te ontplooien tot kunstenaar, maar nooit een doel op zich en kan in de ruimste zin aangewend worden. Kortom, in dit atelier word je uitgedaagd om een persoonlijke en kritische visie te ontwikkelen in verhouding tot de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kunst.

Atelier grafiek Inez Pittoors

Atelier Vrije grafiek

Wat is de betekenis van het gedrukte beeld in de complexe wereld waarin we dagelijks vertoeven? In het atelier Vrije grafiek onderzoek je het visuele en expressieve potentieel van dit boeiende medium op een dynamische manier. We introduceren je een waaier aan traditionele en hedendaagse druktechnieken en hechten daarbij ook veel aandacht aan een milieuvriendelijke en veilige manier van werken door het gebruik van non-toxische materialen.

In het eerste jaar focussen we vooral op de beheersing van het medium. Wat is diepdruk, lithografie, reliëfdruk, zeefdruk en digitale media? Ook moedigen we gecombineerde toepassingen en verbindingen met andere disciplines aan.

Vanaf het tweede jaar ga je je concentreren op het uitbouwen van je eigen parcours, onder begeleiding van de docenten. Je eigen praktijk en ook groepsprojecten zullen de basis vormen voor de ontwikkeling van conceptuele en kritische vraagstellingen.

Vrije grafiek is een unieke discipline die door zijn flexibiliteit en reproduceerbaarheid veel mogelijkheden biedt. Dankzij een actief programma ga je vaak samenwerken met andere kunstenaars of partnerinstellingen en ontwikkel je een persoonlijke en kritische kijk op grafiek.

Ruimtelijk atelier

Het driedimensionale beeld als artistieke uitdrukkingsvorm in een ruimte, dat is waar we in het Ruimtelijk atelier over reflecteren. Hoewel driedimensionaliteit geen medium op zich is, creëren we via het gebruik van verschillende media driedimensionale beelden, gaande van installaties tot performances en beeldhouwwerken.

Gedurende de bacheloropleiding ondersteunen we je enerzijds in het technische aspect van driedimensionale beelden (boetseren, houwen, lassen,…) en anderzijds geven we je inzicht in materialen, vormen en structuren. Dit is cruciaal om het driedimensionaal beeld naar je hand te kunnen zetten en er een persoonlijke dimensie aan te geven.

In het Ruimtelijk atelier ga je een artistiek onderzoekstraject aan, met de nadruk op reflectie die gepaard gaat met het maken van het ruimtelijk werk. Bovendien ontwikkel je op deze manier een autonome en authentieke visie.

Project atelier

In het Project atelier werken we actief aan het ontwikkelen van een persoonlijke beeldtaal en referentiekader. Dit gebeurt via presentatiemomenten en workshops, zowel binnen als buiten de muren van het atelier. Het onderzoek naar de relatie tussen het werk en zijn omgeving staat hierin centraal.

Je experimenteert met diverse media en tentoonstellingsformats zoals publicaties, digitale beeldkanalen, performances en site-specific en time-based interventies, en creëert op een avontuurlijke manier werk en context. “Hoe situeer jij je binnen een breder ‘maatschappelijk-cultureel’ werkveld?”

Ook ontwikkel je de vaardigheid om jezelf kritisch te verhouden tegenover jouw artistiek werk en dat van anderen, dankzij individuele en collectieve besprekingen en toonmomenten. Tijdens dit beeldonderzoek moedigen we experiment en eigen initiatief actief aan.

Atelier mediakunst

Atelier Foto-video

In het atelier foto-video maak je gebruik van audiovisuele media zoals foto, video, audio en nieuwe technologieën. Je gaat een artistieke zoektocht aan waarin je zowel analoge als digitale media hanteert en onderzoek doet naar internetkunst. Je creëert een nieuwe artistieke beeldtaal en ontwikkelt een eigen artistieke praktijk in een hedendaagse kunstcontext. Camera (foto-video) en recorder (geluid) leer je te gebruiken als schetsinstrument. Hoe je een beeld of geluidsfragment waarneemt, het archiveert en het selecteert speelt een prominente rol. Een digitale printroom met grootformaat-printers en scanners, een top uitgeruste ruime fotostudio en een analoge doka laten je toe om naar hartenlust te experimenteren.

We besteden veel aandacht aan presentatie en het tentoonstellingsformat, en ook is het onderzoek naar je positie binnen het artistiek werkveld erg belangrijk.

Dankzij individuele begeleidingen, groepsgesprekken, regelmatige toonmomenten en feedback leer je in dialoog te treden met een kunsthistorische en maatschappelijke context. Reflecteren over je eigen werk doe je via tentoonstellingsbezoeken en specifieke lezingen binnen je studiegebied.


Lessentabel en vakken

Voor de lessentabel met alle vakken van 2022-2023: klik hier. Je kan kiezen uit verschillende keuzevakken en technische vaardigheden. Klik op de titel van een vak en je krijgt meer uitleg.

Studiospecifieke skills

Schilderen

Hoe hedendaags je ook schildert, je beheerst je technieken als een oude meester.

Druk-technieken

Hoog-, diep- of zeefdruk: je perst er heerlijk vrije grafische werken uit.

Ruimtelijk denken

… en doen. Van performance tot beeldhouwkunst of installaties. Je weet je drie dimensies te benutten.

Experimenteren met multimedia

Je krijg een basis mee van fotografie, video, audio en andere hedendaagse media. Om daar dan je eigen zotte dingen mee te doen.

Jezelf tonen

In een galerij, tegenover je medestudenten of een publiek. Ken en claim je plaats.

Autonoom denken en werken

Kritisch kunnen kijken naar en praten over je eigen werk is belangrijk. Je hebt namelijk geen bazen of briefings. 


Overkoepelende vakken

Manuele en technologische vaardigheden

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een pakket aan initiaties die je helpen bij de start van je opleiding. Zo krijg je initiaties op vlak van software en in de werkplaatsen. Daarnaast zal je ook een aantal boeiende studio specifieke initiaties volgen.

Theorie

Theorie en reflectie zijn een belangrijk deel van onze academische opleiding en vormen ongeveer 1/3 van de studiepunten. Zo bevat het basiscurriculum bijvoorbeeld filosofie, semiotiek en kunstgeschiedenis. Stuk voor stuk vakken die je meer inzicht geven in kunst, cultuur en maatschappij. En die zorgen voor nog meer inspiratie en interessante achtergrond in je eigen werk.

Een deel van het theoretisch programma is voor alle bachelorjaren hetzelfde. Filosofische vakken, antropologie van de kunsten, literatuur, kunstgeschiedenis, semiothiek, cultuur- en mediatheorie, art design en context en kunstactualiteit.

Tekenen

Tekenen vormt in Studio vrije kunst de basis van een praktijk als kunstenaar. De oorspronkelijke noodzaak in het eerste jaar bachelor om een technische en inhoudelijke basis te verwerven, verschuift naar de ontwikkeling van een op zichzelf staand, tekenkundig artistiek-beeldend “concept” in BA3 . Je ontwikkelt dan een eigen tekenproject, relevant binnen jouw beeldend werk en aldus een zinvol onderdeel van de studiopraktijk. Tekenen wordt daarbij beschouwd als een denkvorm die als medium berust op waarnemen, analyseren en synthese, traagheid, directheid en reflectie.

Keuzeprogramma

Het keuzeprogramma bestaat uit 2 delen. Enerzijds neem je elk jaar deel aan een projectweek. Je maakt er deelt uit van een gemengde groep studenten uit verschillende Studio’s en uit het eerste, tweede en derde jaar. Zo word je geconfronteerd met verschillende achtergronden en bouw je een netwerk van studenten en docenten uit. Anderzijds verdiep je je in bachelor 2 en 3 in inzichten over kunst en cultuur door te kiezen uit een reeks keuzevakken en keuzeprojecten die vertrekken vanuit het onderzoek van de theoriedocenten.Projecten van Studio vrije kunst

Hoe ziet je toekomst eruit na Studio vrije kunst?

Ontdek waar je voorgangers zoal terechtkwamen…

Docent vrije kunst aan het woord

Wat houdt Studio vrije kunst in? Hoor het van een docent.


Je academiejaar

Op Sint Lucas Antwerpen ben je bijna altijd creatief bezig. “Gewone” schoolweken wisselen af met studio- of projectweken en toonmomenten. En examens, natuurlijk. Een schooljaar ziet er ongeveer zo uit:

visual academic calendar
 • Theorie
 • Alleen Praktijk
 • Jury
 • Vakantie
 • Tentoonstelling
 • Lessen

Wie geeft les in Studio vrije kunst?

Ze staan zelf met één voet in de professionele wereld én ze delen al die ervaring met veel plezier met de studenten. Deze straffe professionals zijn straks jouw docenten.

Felicitas Rohden

Lien Hüwels

Ellen De Meutter

Hans Wuyts

Patrick De Vlieger

Céline Butaye

Manu Van Hove

Johan Luyckx

Sarah Smolders

Laurent Dupont

Anne Daems

Koen Theys

Marc Nagtzaam

Marc Nagtzaam


Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Benieuwd naar wat studenten maken gedurende het jaar? Via de Instagrampagina van Studio vrije kunst of Sint Lucas Antwerpen krijg je goed zicht op wat er leeft in onze ateliers.


Beleef Studio vrije kunst

Onze dagelijkse story

Ontdek het werk en de verhalen van onze studenten op Facebook en Instagram:
@sintlucasantwerpen.

Infodagen en open lessen

Iedere student is anders. Of Sint Lucas Antwerpen voor jou de ideale plek is, moet je vooral zelf ontdekken. Daarom bieden we je de mogelijkheid om de campus met eigen ogen te aanschouwen tijdens onze infodagen, open lessen, expo’s en toelatingsproef.

– Zaterdag 9 maart 2024: van 10 tot 16 u.
– Zaterdag 20 april 2024: van 10 tot 14 u.
– Zaterdag 22 juni 2024: van 10 tot 14 u. (tijdens de eindexpo’s)
– Dinsdag 3 september 2024: van 17 tot 21 u. (enkel fotografie, sieraad & communicatie-ontwerp)

Schrijf je hier alvast in voor onze infodagen. Of voor één van onze open lessen in maart en april.

Expo’s van onze studenten

In juni nodigen we je graag uit op de eindexpo’s van onze afstuderende masters beeldende kunsten en bachelors fotografie. Ook tijdens het jaar organiseren we geregeld expo’s waarop jij meer dan welkom bent.
Hou onze Facebook en Instagram in het oog of bezoek onze kalender.

Studio vrije kunst in het buitenland

Wil je graag je artistieke grenzen verleggen in het buitenland? Binnen Sint Lucas Antwerpen krijg je de kans naar buitenland te trekken voor een stage, internationaal project of Erasmustraject. Met een internationale ervaring verbreed je je focus en zet je de eerste stap in de uitbouw van een internationaal netwerk.


Toelatingsvoorwaarden en inschrijven

 • De toelatingsproef

  Voor Studio Vrije kunst is er een toelatingsproef. Maak je geen zorgen over de nodige voorkennis. We willen vooral ontdekken of de opleiding iets voor jou is. Je motivatie en ideeën zijn voor ons belangrijker dan wat je reeds kan.

  De toelatingsproef bestaat uit een thuisopdracht, studio-opdracht en een goed gesprek om je beter te leren kennen. We gaan dieper in op je motivatie en inspiratie.  Meer info over de toelatingsproef: klik hier.  

 • Inschrijven

  Sint Lucas Antwerpen, School of Arts, maakt deel uit van de KdG Hogeschool. Op deze pagina vind je alle administratieve informatie zoals de toelatingsvoorwaarden, studiekosten, inschrijvingsdata en -procedure. Registraties voor de toelatingsproef starten vanaf maart en worden afgesloten half augustus. Uitzonderlijk volgt een extra toelatingsproef in september.

Karlien Adriaensens

Ook interessant

Studeren in Antwerpen

We maken je leven als student in Antwerpen zo makkelijk en plezant mogelijk. Op zoek naar een kot, werkruimte of een studentenjob? Deze organisaties helpen je verder.

Infodagen en open lessen

Je kan heel deze site lezen, maar uiteindelijk wil je toch vooral de campus met je eigen ogen zien, de sfeer opsnuiven of een les volgen. Zet alvast deze infodagen en open lessen in je agenda.

Kalender

Er valt altijd wat te zien en te beleven op en rond onze campus. Van expo’s in onze showroom tot inspirerende lezingen. Vul alvast je agenda.

Vlot naar Sint Lucas

Onze campus is vlot bereikbaar. Met de fiets of openbaar vervoer. Je geraakt er zo.