fbpx

Master

Onze master, de start van je professionele toekomst.

Een opleiding bepaalt niet wie jij straks kan of moet worden. Een opleiding helpt je zélf die keuze te maken. In ons unieke mastertraject ontwikkel je je stem en je werk verder, op maat van je ambities én de maatschappij. Zodat jij straks zelfzeker je professionele toekomst instapt. Om daar het verschil te maken.

Bij aanvang van je master kies je één van de vijf contexten: de toegepaste, autonome, digitale, socio-politieke of sieraad context. Bij je registratie geef je aan naar welke context jouw interesse uitgaat.

Wat maakt ons mastertraject uniek?

Sint Lucas Antwerpen biedt je een unieke masteropleiding waarbij we je uitdagen om relevante antwoorden te formuleren op de volgende twee vragen:

  • Wat wil je met de reeds opgedane artistieke kennis, vaardigheden en attitudes binnen je discipline bereiken?
  • Binnen welke maatschappelijke context wil je graag met je eigen artistieke praktijk actief zijn?

Onze éénjarige masteropleiding zien wij als een aparte opleiding, met een ander profiel en structuur dan onze academische bachelor. Kunst of ontwerp studeren is nooit een doel op zich maar een middel om je eigen doelen te verwezenlijken. Beschouw je masterjaar als je eerste jaar als professioneel kunstenaar of ontwerper en maak daarbij gebruik van de expertise van alle beschikbare docenten en coaches om je bij te staan in het experimenteel ontwikkelen van je eigen praktijk. Door je werk te contextualiseren binnen een hedendaags theoretisch en professioneel kader word je zelfbewust van het potentieel van je keuzes en ambities.


Opleidingsprogramma

Deel 1 : Masterproef  – 30 studiepunten
Deel 2 : Theorie en reflectie – 21 studiepunten
Deel 3: Professionele Attitude – 6 studiepunten
Deel 4: Masterclasses – 3 studiepunten

Lessentabel en vakken

Voor de lessentabel met alle vakken van 2022-2023: klik hier. Het theorieaanbod vind je hier.

DEEL 1 : MASTERPROEF – 30 studiepunten

1.A Kies je context

De helft van je studiepunten zet je in voor de uitwerking van je masterproef. Daarbij bieden we je de keuze uit vijf verschillende contexten.

1.1. Toegepaste context

Ontwerpen binnen een toegepaste praktijk betekent dat je als ontwerper of kunstenaar steeds binnen een gegeven context ontwerpt. Die context kan commercieel, sensibiliserend of informatief zijn. De aanleiding van je werk ligt niet binnen maar buiten jezelf. Je ontwerpt ten dienste van een opdracht, een klant, een boodschap…

Je leert er om vanuit je eigen stijl en artistieke visie te communiceren naar een publiek en je onderzoek te presenteren.

Binnen deze context ontwikkel je je masterproef in directe relatie met een door jezelf aangebracht extern bedrijf, organisatie of professional, bij wie je ook een aantal maanden stage gaat lopen.

Coaches: Reg Herygers, Hugo Puttaert, Jan Baert, Anne Kurris, Sam Vanbelle, Sander Van de Vijver, Michel Van Beirendonck

1.2. Autonome context

Beeldende kunsten traject
Je individuele atelierwerk en je persoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste uitgangspunten voor dit traject van de Master in een Autonome context. We moedigen je aan om zelfstandig een hoog niveau van artistieke praktijk na te streven. Je kunt gebruikmaken van workshops en andere faciliteiten op de campus, waardoor je de tools hebt om na je opleiding verder te bouwen. Door je studiowerk, regelmatige coaching en groepsdiscussies, ontwikkel je je persoonlijke stem onder je peers en leer je de rol van de artistieke praktijk in de hedendaagse samenleving kritisch te onderzoeken. Na afronding van het programma moet je in staat zijn om jezelf te positioneren als zelfstandig kunstenaar op het gebied van hedendaagse kunst en klaar te zijn om je eigen artistieke praktijk op te zetten. Het programma staat open voor interdisciplinaire praktijken, eigen aan de evoluerende en diverse concepten van hedendaagse kunst.

Design traject
Binnen dit design traject van de Master in een Autonome context kunnen ook studenten uit meer ontwerp- of illustratiegerelateerde disciplines instromen. Zij ontwikkelen een autonome ontwerppraktijk waarin zij zelf het object van hun onderzoek bepalen. Dit gebeurt door individueel en/of collectief context- en ontwerponderzoek binnen een zelfgekozen specifiek domein, onderwerp of maatschappelijk veld. Het gekozen domein vindt bij voorkeur zijn oorsprong in een eerder gevestigde praktijk. Doel en mogelijke output van dit ontwerptraject is het opzetten van een zelfstandige ontwerppraktijk, eventueel in samenwerking met kunstenaars, curatoren, uitgevers, waarin de ontwerper een leidende of sturende rol kan vervullen.

Coaches: Helen Dowling, Saddie Choua, Felicitas Rohden, Hugo Puttaert, Wesley Meuris

1.3. Socio-politieke context

We bieden een traject om je te leren verhouden tot de sociaal-politieke context waar je als kunstenaar of ontwerper midden in staat. Je verkent hoe je praktijk kan bijdragen aan thema’s zoals (maar niet beperkt tot) klimaattransitie en duurzaamheid, dekoloniseringen, anti-discriminatie en intersectionele solidariteit, sociale rechtvaardigheid, grassroots verbeeldingen, collectieve praktijken en burgerdemocratie. Hoe kan jouw werk inzicht en transformatie brengen in deze maatschappelijke urgenties?

Je ontwikkelt een masterproject op maat van jouw ervaringen en interesses. Intensieve kennismakingen met relevante en diverse professionele contexten, praktijken en methodieken ondersteunen je hierin (denk aan: sociaal geëngageerde kunst, social design, participatieve praktijken, artivisme, speculative design, …) Je werkt samen met je medestudenten mee aan een zorgzame, participatieve leeromgeving. Je investeert in een praktijk waarin zowel methodologie, proces als output als bijzondere, waardevolle artistieke vormen en modellen worden ontwikkeld.

Coaches: Robin Vanbesien, Annelys de Vet, Ann Laenen

1.4. Digitale context

Door technologie, ontwerp en kunst te combineren is de masterproef in de digitale context een broedplaats voor innovatieve ideeën en baanbrekende projecten. We beschouwen technologie niet enkel als een creatief hulpmiddel maar als een heel ander medium met zijn eigen richtlijnen voor design en storytelling. Het is een platform waarbij je de ruimte krijgt om een project te realiseren waarin jouw competenties, skills, artistieke visie en technische vaardigheden aangetoond worden.

Via coaching ontwikkel je een intuïtie over wat het betekent om werk te creëren met behulp van technologie en digitale media. We streven hierbij naar een evenwicht tussen de technische, artistieke en creatieve aspecten van digitale media. We ondersteunen werk dat varieert van het imminent praktische tot het grillige, artistieke en creatieve. We moedigen je aan je eigen vorm van expressie te ontwikkelen door middel van digitale media.
Als voorbereiding op de masterproef worden er in het begin van het jaar een aantal technische workshops georganiseerd. Het doel is om de tools, technologieën en methodologieën aan te leren die nodig zijn om werk te maken in het digitale medium.

Coaches: Frederik De Bleser, Werner Van dermeersch

1.5. Sieraad context

Deze master context gaat uit van een specifieke discipline: het sieraad. Het sieraad is je artistiek medium; een rijke en gelaagde wereld die zich uitstekend leent om iets te vertellen over identiteit en lichaam, over consumptie en macht. Het delven van grondstoffen, het omgaan met conflictmaterialen en reststromen kunnen onderwerp van je masterproef zijn maar ook meer intieme thema’s zoals aandenken, feest en verlies.

Je ontwikkelt een procesmatige aanpak, waarbij onderzoek en experiment als inspiratiebronnen dienen. Analyse, reflectie, een voortdurende verbetering van praktische vaardigheden en een betrokkenheid bij het theoretische discours binnen het vakgebied; samen dragen ze bij aan een eigen onderzoeksmethodologie. De benadering is multidisciplinair. De neerslag kan een sieraad zijn, maar ook foto’s, video’s, tekeningen en publicaties. Je weet in welke cultureel-maatschappelijke context jouw sieraden of objecten leven. Je wordt gecoacht om daarbinnen persoonlijke keuzes te maken en een uitgesproken positie in te nemen.

In je masterproef is een buitenlandse stage een cruciaal onderdeel. Deze stage vindt plaats bij een internationaal instituut, galerie of museum, waar je gedurende enkele weken deel uitmaakt van het team. Een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in het presenteren van werk, in welke vorm dan ook, en de zakelijke en organisatorische aspecten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast leg je de basis voor een internationaal netwerk, essentieel voor je verdere professionele ontwikkeling.

Coaches: Hilde De Decker & gastdocenten

1.B Masterclasses – 3 studiepunten

Er worden 8 masterclasses georganiseerd. Je kan 1 masterclass kiezen. Het aanbod wordt weloverwogen samengesteld op basis van huidige tendensen, maar ook op basis van de noden die in de mastercontexten gedetecteerd worden. Dit kan elk academiejaar verschillend zijn. Je verbreedt eigen artistiek onderzoek met praktische en theoretische elementen, via “research creation practices”: namelijk door samen met onderzoekers, ontwerpers en kunstenaars te onderzoeken, te kijken en zelf te creëren. Op het einde van de intensieve week is er een gemeenschappelijk toonmoment. Het toonmoment is een groepsmoment waarbij elke masterclass zijn bevindingen en proces presenteert. 

Foto door Aion Saller

DEEL 2 – THEORIE & REFLECTIE

Dit deel van de master vertegenwoordigt in totaal 21 studiepunten en bestaat uit twee elementen, namelijk kritische studies en een academische paper.

2.1. Kritische studies – 12 studiepunten

In dit deel bieden we vier keuzes aan, waarvan je er twee moet kiezen om de vereiste credits te krijgen.

Kritische esthetische theorieën. Serie van 8 theoretische lessen waarin we de validiteit en geschiktheid van onze culturele aannames en overtuigingen evalueren. Deze reeks vindt gedurende het academiejaar om de drie weken plaats, aangevuld met voorbereidend huiswerk.

Narratieve strategieën in kunst en ontwerp. Deze serie van 8 theoretische lessen richt zich op de interpretatie van de narratieve strategieën van een kunstwerk of ontwerp, met als doel de historische en hedendaagse rol van narrativiteit als artistieke strategie te duiden. Deze reeks vindt gedurende het academiejaar om de drie weken plaats, aangevuld met voorbereidend huiswerk.

Kunst en design in het antropoceen. In deze intensieve theorieweek van 5 volledige dagen richten we ons op de rol van kunst en design binnen ons huidige geologische tijdperk waarin het ecosysteem en de biodiversiteit van de aarde worden verstoord door het menselijk ingrijpen.

Sociologie van creatieve industrieën. In deze intensieve theorie-week van 5 volledige dagen hebben we het over de creatieve economie als snelgroeiend maatschappelijk fenomeen, dat op zich toch een nieuw concept blijft waarvan we nog steeds aan het leren zijn hoe het te waarderen, meten en begrijpen. 

2.2. Academische paper – 9 studiepunten

Gedurende het ganse academiejaar word je door de theoriedocenten op regelmatige tijdstippen gecoacht in de uitwerking van je academische paper. In deze paper focus je op je eigen artistieke keuzes door die te contextualiseren binnen een bredere professioneel en theoretisch kader.

Performance Yasmine Akondo


DEEL 3 – PROFESSIONELE ATTITUDE

6 studiepunten worden vertegenwoordigd in het derde masterdeel : Professionele Attitude.  Ook dit bestaat dit uit twee onderdelen, namelijk ‘after graduation’ en ‘zelforgansiatie en zelforiëntatie’.

3.1. Zelforganisatie en zelforiëntatie – 3 studiepunten

Zelforganisatie en zelforiëntatie is een uniek curriculum onderdeel waar je als student 100% zelf voor verantwoordelijk bent. De drie studiepunten zijn volledig vrij te besteden in functie van wat je zelf voor ogen hebt om na je studies te gaan doen. Ben je van plan om in Rusland te gaan werken en je wilt Russisch studeren, dan kan je die punten daar voor inzetten. Wens je al een eigen zaak op te starten en je wilt daarvoor een cursus zelfstandig ondernemen volgen, prima. Op het einde van het academiejaar dien je je keuze te verantwoorden aan je medestudenten, die dan zullen oordelen of je deze studiepunten op een relevante manier hebt ingezet. Met dit initiatief willen we iedere student aanmoedigen om verder te denken, voorbij zijn of haar masterjaar.

3.2. After Graduation – 3 studiepunten

Gedurende het academiejaar organiseren we “After Graduation”. Je krijgt een overzicht van workshops, lezingen, ontmoetingen en trainingsessies waaruit je je eigen programma kan samenstellen. Geïnteresseerd om te leren hoe je een financieel plan opstelt, hoe je een crowdfunding campagne kan opstarten of hoe je een succesvolle pitch kan houden? Wil je leren van de ervaring van anderen die gelijkaardige trajecten hebben afgelegd? Hoe vraag je subsidies aan, of ben je nieuwsgierig naar hoe je een professioneel netwerk uitbouwt en inzet? Dit en nog veel meer kom je te weten. Je kan die opgedane kennis meteen inzetten om je masterproef te connecteren met het werkveld en om helemaal klaar te zijn voor de professionele uitdagingen die je gretig tegemoet zal gaan.

Illustratie: masterproject Jarne Daem

Voor wie is deze masteropleiding?


Voor wie de academische bacheloropleiding Beeldende Kunsten volgde, is het mastertraject de logische volgende stap. Maar onze deur staat net zo ver open voor andere studenten. Een student interieurarchitectuur bijvoorbeeld of iemand met een buitenlands bachelordiploma: eigenlijk iedereen die z’n carrière een creatieve draai wil geven. Mogelijk moet je dan wél eerst even langs onze pre-master passeren en aan een artistieke toelatingsproef deelnemen.


Toelatingsvoorwaarden en registratie

Wil je je inschrijven voor de masteropleiding?

Sint Lucas Antwerpen, School of Arts, maakt deel uit van de KdG Hogeschool. Op deze pagina vind je alle administratieve informatie zoals de toelatingsvoorwaarden, studiekosten, inschrijvingsdata en -procedure.

Meer info?

Ontdek de digitale infosessies en open days via deze link.


Wie geeft er les in de Master?

Michel Van Beirendonck

Saskia Van der Gucht

Sofie Verdoodt

Frederik De Bleser

Kurt Vanbelleghem

Anne Kurris

Annelys De Vet

Pieter Vermeulen


Masterwerken 2022-2023

Geen betere manier om kennis te maken met onze master, dan via het werk van onze studenten zelf. Ontdek op  www.sintlucasmasters.be de verscheidene masterprojecten van 2021, 2022 en van het voorbije academiejaar 2023.