Master

Onze master is niet de laatste halte van je opleiding. Het is de belangrijkste stap in de uitbouw van je professionele toekomst.

Een opleiding bepaalt niet wie jij straks kan of moet worden. Een opleiding helpt je zélf die keuze te maken. In ons unieke mastertraject ontwikkel je je stem en je werk verder, op maat van je ambities én de maatschappij. Zodat jij straks zelfzeker je professionele toekomst instapt. Om daar het verschil te maken.

Read this page in English

Waarom ons mastertraject een makeover kreeg

Kunst of ontwerp studeren is nooit een doel op zich maar een middel om je eigen doelen te verwezenlijken. Daarom bieden we binnen Sint Lucas Antwerpen een volledig vernieuwd masterprogramma aan waarbij we je uitdagen om relevante antwoorden te formuleren op de volgende twee vragen:

  • Wat wil je met de reeds opgedane artistieke kennis, vaardigheden en attitudes binnen je discipline bereiken?
  • Binnen welke maatschappelijke context wil je graag met je eigen artistieke praktijk actief zijn?

Onze éénjarige masteropleiding (60 studiepunten) zien wij niet als het laatste jaar van je academische traject, maar als een aparte opleiding met een duidelijk uitgesproken ander profiel en structuur dan de academische bachelor.

Beschouw je masterjaar als je eerste jaar als professioneel kunstenaar of ontwerper en maak daarbij gebruik van de expertise van alle beschikbare docenten en coaches om je bij te staan in het experimenteel ontwikkelen van je eigen praktijk. Door je werk te contextualiseren binnen een hedendaags theoretisch en professioneel kader word je zelfbewust van het potentieel van je keuzes en ambities.

Kurt Vanbelleghem

Opleidingshoofd master beeldende kunsten


Voor wie is deze masteropleiding?


Voor wie een bacheloropleiding volgde in 1 van onze 6 Studio’s is het mastertraject de logische volgende stap. Maar onze deur staat net zo ver open voor andere studenten. Een student geneeskunde bijvoorbeeld of iemand met een buitenlands bachelordiploma: eigenlijk iedereen die z’n carrière een creatieve draai wil geven. Mogelijk moet je dan wél eerst even langs onze pre-master passeren.


Opleidingsprogramma

Deel 1 : Masterproef  – 30 studiepunten
Deel 2 : Theorie en reflectie – 21 studiepunten
Deel 3 : Professionele Attitude – 9 studiepunten

DEEL 1 : MASTERPROEF – 30 studiepunten

De helft van je studiepunten zet je in voor de uitwerking van je masterproef. Daarbij bieden we je de keuze uit vier verschillende trajecten.

1.1. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een toegepaste context

Hier kies je voor als je jezelf als ontwerper of kunstenaar ziet functioneren in een eerder commerciële context, waarbij je vertrekt vanuit de vraag van een externe opdrachtgever. Je leert er om vanuit je eigen stijl en artistieke visie tegemoet te komen aan de verwachtingen van je klanten. Je leert er ook om je reeds gerealiseerde projecten op een klantwervende manier te presenteren. Binnen dit traject ontwikkel je je masterproef in directe relatie met een door jezelf aangebracht extern bedrijf, organisatie of professional, bij wie je ook een aantal maanden stage gaat lopen.


Dit traject wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.

1.2. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een autonome context

Opteer je er liever voor om een artistieke praktijk uit te bouwen die vertrekt vanuit je eigen initiatief dan kies je best voor dit traject. De autonome praktijk master is een studio-based programma dat open staat voor alle artistieke disciplines waarbinnen zowel gespecialiseerde als multidisciplinaire benaderingen gestimuleerd worden. Dit mastertraject biedt een unieke context om je praktijk op eigen inititatief te ontwikkelen binnen culturele, esthetische en sociaal-politieke contexten. Vanuit dit meta-perspectief ga je de begrenzingen van je artistieke dsicipline diepgaand onderzoeken door middel van de verdere ontwikkeling van je vaardigheden, onderzoeksmethoden, theoretische en analytische kaders. Dit plaatst de individuele praktijk centraal in het programma.

Dit traject wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.

1.3. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een socio-politieke context

Ben je op zoek naar een manier om je eigen praktijk, los van het feit of die nu autonoom of toegepast is, op een sociaal geëngageerde of activistische manier te ontwikkelen? Wat betekent het om op een artistieke wijze voor, door en met een gemeenschap te werken? Hoe kan jij onze maastchappij via jouw artistiek werk nieuwe inzichten bijbrengen? Wil je leren om op een visuele manier je medemens te engageren voor politieke of maatschappelijke uitdagingen? Dan kies je best voor deze optie. Binnen dit mastertraject gebruik je het sociale en/of het politieke om tot kunst en ontwerp te komen.

Dit traject wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.

1.4. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een technologische context

Ben je gefascineerd door de hedendaagse digitale ontwikkelingen en wil je daarbinnen op zoek gaan naar nieuwe manieren op tot beeldende creatie te komen? Via dit traject word je gestimuleerd om binnen je eigen artistieke praktijk te gaan experimenteren door gebruik of misbruik te maken van de digitale technologie. Via je masterproef kan je de grenzen van programmeren, virtual & artificial reality, AI, internet of things, gaming, datavisualisatie… opzoeken en jezelf klaarstomen op mee vorm te gaan geven aan de (digitale) toekomst.

Dit traject wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.      

Jelle Jansegers

DEEL 2 – THEORIE & REFLECTIE

Dit deel van de master vertegenwoordigt in totaal 21 studiepunten en bestaat uit twee elementen, namelijk kritische studies en een academische paper.

2.1. Kritische studies – 12 studiepunten

In dit deel bieden we vier keuzes aan, waarvan je er twee moet kiezen om de vereiste credits te krijgen.

Kritische esthetische theorieën. Serie van 8 theoretische lessen waarin we de validiteit en geschiktheid van onze culturele aannames en overtuigingen evalueren. Deze reeks vindt gedurende het academiejaar om de drie weken plaats, aangevuld met voorbereidend huiswerk.

Narratieve strategieën in kunst en ontwerp. Deze serie van 8 theoretische lessen richt zich op de interpretatie van de narratieve strategieën van een kunstwerk of ontwerp, met als doel de historische en hedendaagse rol van narrativiteit als artistieke strategie te duiden. Deze reeks vindt gedurende het academiejaar om de drie weken plaats, aangevuld met voorbereidend huiswerk.

Kunst en design in het antropoceen. In deze intensieve theorieweek van 5 volledige dagen richten we ons op de rol van kunst en design binnen ons huidige geologische tijdperk waarin het ecosysteem en de biodiversiteit van de aarde worden verstoord door het menselijk ingrijpen.

Sociologie van creatieve industrieën. In deze intensieve theorie-week van 5 volledige dagen hebben we het over de creatieve economie als snelgroeiend maatschappelijk fenomeen, dat op zich toch een nieuw concept blijft waarvan we nog steeds aan het leren zijn hoe het te waarderen, meten en begrijpen. 

2.2. Academische paper – 9 studiepunten

Gedurende het ganse academiejaar word je door de theoriedocenten op regelmatige tijdstippen gecoacht in de uitwerking van je academische paper. In deze paper focus je op je eigen artistieke keuzes door die te contextualiseren binnen een bredere professioneel en theoretisch kader.

Manu De Caluwe


DEEL 3 – PROFESSIONELE ATTITUDE

De resterende 9 studiepunten worden vertegenwoordigd in het derde masterdeel : Professionele Attitude.  Ook dit bestaat dit uit twee onderdelen, namelijk ‘duurzame carrière ontwikkeling’ en ‘zelforgansiatie en zelforiëntatie’.

3.1. Zelforganisatie en zelforiëntatie – 6 studiepunten

Zelforganisatie en zelforiëntatie is een uniek curriculum onderdeel waar je als student 100% zelf voor verantwoordelijk bent. De zes studiepunten zijn volledig vrij te besteden in functie van wat je zelf voor ogen hebt om na je studies te gaan doen. Ben je van plan om in Rusland te gaan werken en je wilt Russisch studeren, dan kan je die punten daar voor inzetten. Wens je al een eigen zaak op te starten en je wilt daarvoor een cursus zelfstandig ondernemen volgen, prima. Op het einde van het academiejaar dien je je keuze te verantwoorden aan je medestudenten, die dan zullen oordelen of je deze studiepunten op een relevante manier hebt ingezet. Met dit initiatief willen we iedere student aanmoedigen om verder te denken, voorbij zijn of haar masterjaar.

3.2. Duurzame carrière in kunst en ontwerp – 3 studiepunten

Gedurende één week, aan het begin van de twee semester, organiseren we de week van de duurzame carrière. Gedurende 5 dagen krijg je een vol programma aan workshops, lezingen, ontmoetingen en trainingsessies aangeboden waaruit je zelf je programma kan samenstellen. Geïnteresseerd om te leren hoe je een financieel plan opstelt, hoe je een crowdfunding campagne kan opstarten of hoe je een succesvolle pitch kan houden? Wil je leren van de ervaring van anderen die gelijkaardige trajecten hebben afgelegd? Hoe vraag je subsidies aan, of ben je nieuwsgierig naar hoe je een professioneel netwerk uitbouwt en inzet? Dit en nog veel meer kom je in die week te weten. Je kan die opgedane kennis meteen inzetten om je masterproef te connecteren met het werkveld en om helemaal klaar te zijn voor de professionele uitdagingen die je gretig tegemoet zal gaan.

Charlotte Decruyenaere

Wie geeft er les in de Master?

Reg Herygers

Frederik De Bleser

Paul Hendrikse

Petra Van Brabandt


Registreer je voor de toelatingsprocedure

Registreer je via deze link voor de toelatingsprocedure.