fbpx

Master

Onze master is niet de laatste halte van je opleiding. Het is de belangrijkste stap in de uitbouw van je professionele toekomst.

Een opleiding bepaalt niet wie jij straks kan of moet worden. Een opleiding helpt je zélf die keuze te maken. In ons unieke mastertraject ontwikkel je je stem en je werk verder, op maat van je ambities én de maatschappij. Zodat jij straks zelfzeker je professionele toekomst instapt. Om daar het verschil te maken.

Waarom ons mastertraject een makeover kreeg

Kunst of ontwerp studeren is nooit een doel op zich maar een middel om je eigen doelen te verwezenlijken. Daarom bieden we binnen Sint Lucas Antwerpen een volledig vernieuwd masterprogramma aan waarbij we je uitdagen om relevante antwoorden te formuleren op de volgende twee vragen:

  • Wat wil je met de reeds opgedane artistieke kennis, vaardigheden en attitudes binnen je discipline bereiken?
  • Binnen welke maatschappelijke context wil je graag met je eigen artistieke praktijk actief zijn?

Onze éénjarige masteropleiding (60 studiepunten) zien wij niet als het laatste jaar van je academische traject, maar als een aparte opleiding met een duidelijk uitgesproken ander profiel en structuur dan de academische bachelor.

Beschouw je masterjaar als je eerste jaar als professioneel kunstenaar of ontwerper en maak daarbij gebruik van de expertise van alle beschikbare docenten en coaches om je bij te staan in het experimenteel ontwikkelen van je eigen praktijk. Door je werk te contextualiseren binnen een hedendaags theoretisch en professioneel kader word je zelfbewust van het potentieel van je keuzes en ambities.

Wie geeft er les in de master?

Reg Herygers

Hoofd premaster en master beeldende kunsten

Ann Laenen

Directeur Sint Lucas Antwerpen

Sarah Hendrickx

Docent & onderzoeker

Helen Dowling

Coördinator van de autonome master, docent en onderzoeker


Voor wie is deze masteropleiding?


Voor wie de academische bacheloropleiding Beeldende Kunsten volgde, is het mastertraject de logische volgende stap. Maar onze deur staat net zo ver open voor andere studenten. Een student interieurarchitectuur bijvoorbeeld of iemand met een buitenlands bachelordiploma: eigenlijk iedereen die z’n carrière een creatieve draai wil geven. Mogelijk moet je dan wél eerst even langs onze pre-master passeren en aan een artistieke toelatingsproef deelnemen.


Opleidingsprogramma

Deel 1 : Masterproef  – 30 studiepunten
Deel 2 : Theorie en reflectie – 21 studiepunten
Deel 3 : Professionele Attitude – 9 studiepunten

Download hier het overzicht van alle vakken en studiepunten. De beschrijving van de vakken kan je ze lezen in de studiegidsfiches.

DEEL 1 : MASTERPROEF – 30 studiepunten

De helft van je studiepunten zet je in voor de uitwerking van je masterproef. Daarbij bieden we je de keuze uit vier verschillende contexten.

1.1. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een toegepaste context

Hier kies je voor als je jezelf als ontwerper of kunstenaar ziet functioneren in een eerder commerciële context, waarbij je vertrekt vanuit de vraag van een externe opdrachtgever.

Je leert er om vanuit je eigen stijl en artistieke visie tegemoet te komen aan de verwachtingen van je klanten.
Je leert er ook om je reeds gerealiseerde projecten op een klantwervende manier te presenteren.

Binnen deze context ontwikkel je je masterproef in directe relatie met een door jezelf aangebracht extern bedrijf, organisatie of professional, bij wie je ook een aantal maanden stage gaat lopen.


Deze context wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.

1.2. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een autonome context

Opteer je er liever voor om een artistieke praktijk uit te bouwen die vertrekt vanuit je eigen initiatief dan kies je best voor dit traject.

De autonome praktijk master is een studio-based programma dat open staat voor alle artistieke disciplines waarbinnen zowel gespecialiseerde als multidisciplinaire benaderingen gestimuleerd worden.

Deze context biedt een uniek kader om je praktijk op eigen initiatief te ontwikkelen binnen culturele, esthetische en sociaal-politieke contexten. Vanuit dit meta-perspectief ga je de begrenzingen van je artistieke discipline diepgaand onderzoeken door middel van de verdere ontwikkeling van je vaardigheden, onderzoeksmethoden, theoretische en analytische kaders. Dit plaatst de individuele praktijk centraal in het programma.

Deze context wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.

1.3. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een socio-politieke context


Samen met je collega-studenten word je uitgenodigd om kunst en ontwerp in de sociale en politieke sfeer te verkennen. Hoe kun je als kunstenaar of ontwerper je actief verhouden tot thema’s als de klimaatcrisis, solidariteit, feminisme, dekolonisering, queer-cultures of de commons? Hoe kun je via je werk tot denken aanzetten over onze sociale en politieke contexten, deze inspireren of ze werkelijk helpen transformeren?

Je ontwikkelt een masterproject op maat van jouw persoonlijke interesse en behoefte. Je zal dit doen aan de hand van intensieve kennismakingen met relevante professionele contexten, praktijken en methodieken. (denk aan: social design, sociaal geëngageerde kunst, participatieve praktijken, artivisme, enz.) Samen met je medestudenten ga je een horizontale leeromgeving aan waarin je samen investeert in een praktijk waarin het proces en de methodologie evenwaardig zijn aan de artistieke en esthetische vraagstukken.

Meer info hier.

Deze context wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.

1.5. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een sieraad context


In je artistieke praktijk onderzoek je de specificiteit van het sieraad. Dit doe je door een procesmatige manier van werken waarbij onderzoek en experiment inspiratiebron zijn. Analyse en reflectie, de verdere ontwikkeling van praktische vaardigheden en het theoretisch discours over wat leeft binnen het vakgebied, dragen bij tot de ontwikkeling van een eigen onderzoeksmethodologie. Een gearticuleerde, multidisciplinaire uitwerking wordt aangemoedigd als resultaat. Daarnaast bepaal je in welke cultureel-maatschappelijke omgeving jouw sieraden fungeren en weet je de referenties te capteren waaraan deze specifieke, vakgerelateerde context zijn betekenis ontleent. Idealiter neem je daarin een eigen positie in.

Ook de buitenlandse stage is een belangrijk onderdeel van het Master curriculum en heeft veel impact op je professionele ontplooiing. Deze stage vindt plaats bij een internationaal instituut, galerie of museum die op directe of indirecte wijze aansluit bij de context van je eigen masterproef. Al in het derde Bachelor jaar zoek je een geschikte organisatie of tentoonstellingsplatform waar je enkele weken deel zal uitmaken van het bestaande team. Het is een uitgelezen kans om inzicht te krijgen in de communicatie en alle zakelijke en organisatorische aspecten die het ‘publiceren’ van een sieraad of object – in welke vorm dan ook – met zich meebrengt. Daarnaast bouw je een internationaal netwerk op dat noodzakelijk is om in de toekomst je eigen artistieke praktijk verder te professionaliseren.

Deze context wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines. 

1.4. Masterproef in Kunst, Ontwerp en Beeld in een digitale context


Vanuit een combinatie van technologie en ontwerp is deze context een kweekvijver van innovatieve ideeën en baanbrekende projecten op het gebied van kunst, design en physical / digital computing. Het ziet technologie niet enkel als een creatief hulpmiddel maar als een heel ander medium met zijn eigen richtlijnen voor ontwerp en het vertellen van verhalen.

Door middel van intense coaching met interne en externe experts ontwikkelen studenten een intuïtie in het maken van werk met technologie. Het (goed gedocumenteerde) proces is het werk, een combinatie van vallen en opstaan. De master balanceert tussen de creatieve en technische aspecten van het vak en geeft studenten de kennis en inzichten om hun eigen tools meester te worden. We maken werk dat varieert van praktisch commercieel tot grillig punk. We moedigen studenten aan om zich uit te drukken in hun eigen expressieve technologische taal.

De studio splitst zich op in drie thema’s:
***generative design**: het gebruik van code, procedures en algoritmes voor het genereren van nieuwe ontwerpen. Hier kijken we naar het toepassen van interactie, 2D / 3D en installatiekunst.

***data visualisation**: het begrijpbaar maken van informatie aan de hand van visualisaties. Hier leren we omgaan met alle aspecten van data, van vergaren over filteren en minen tot visualiseren. We kijken ook naar storytelling.

**artificial creativity**: aan de hand van machine learning leren we de computer zelf ontwerpen.

Deze context wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden en staat open voor alle artistieke disciplines.      

Jelle Jansegers

DEEL 2 – THEORIE & REFLECTIE

Dit deel van de master vertegenwoordigt in totaal 21 studiepunten en bestaat uit twee elementen, namelijk kritische studies en een academische paper.

2.1. Kritische studies – 12 studiepunten

In dit deel bieden we vier keuzes aan, waarvan je er twee moet kiezen om de vereiste credits te krijgen.

Kritische esthetische theorieën. Serie van 8 theoretische lessen waarin we de validiteit en geschiktheid van onze culturele aannames en overtuigingen evalueren. Deze reeks vindt gedurende het academiejaar om de drie weken plaats, aangevuld met voorbereidend huiswerk.

Narratieve strategieën in kunst en ontwerp. Deze serie van 8 theoretische lessen richt zich op de interpretatie van de narratieve strategieën van een kunstwerk of ontwerp, met als doel de historische en hedendaagse rol van narrativiteit als artistieke strategie te duiden. Deze reeks vindt gedurende het academiejaar om de drie weken plaats, aangevuld met voorbereidend huiswerk.

Kunst en design in het antropoceen. In deze intensieve theorieweek van 5 volledige dagen richten we ons op de rol van kunst en design binnen ons huidige geologische tijdperk waarin het ecosysteem en de biodiversiteit van de aarde worden verstoord door het menselijk ingrijpen.

Sociologie van creatieve industrieën. In deze intensieve theorie-week van 5 volledige dagen hebben we het over de creatieve economie als snelgroeiend maatschappelijk fenomeen, dat op zich toch een nieuw concept blijft waarvan we nog steeds aan het leren zijn hoe het te waarderen, meten en begrijpen. 

2.2. Academische paper – 9 studiepunten

Gedurende het ganse academiejaar word je door de theoriedocenten op regelmatige tijdstippen gecoacht in de uitwerking van je academische paper. In deze paper focus je op je eigen artistieke keuzes door die te contextualiseren binnen een bredere professioneel en theoretisch kader.

Manu De Caluwe


DEEL 3 – PROFESSIONELE ATTITUDE

De resterende 9 studiepunten worden vertegenwoordigd in het derde masterdeel : Professionele Attitude.  Ook dit bestaat dit uit twee onderdelen, namelijk ‘duurzame carrière ontwikkeling’ en ‘zelforgansiatie en zelforiëntatie’.

3.1. Zelforganisatie en zelforiëntatie – 6 studiepunten

Zelforganisatie en zelforiëntatie is een uniek curriculum onderdeel waar je als student 100% zelf voor verantwoordelijk bent. De zes studiepunten zijn volledig vrij te besteden in functie van wat je zelf voor ogen hebt om na je studies te gaan doen. Ben je van plan om in Rusland te gaan werken en je wilt Russisch studeren, dan kan je die punten daar voor inzetten. Wens je al een eigen zaak op te starten en je wilt daarvoor een cursus zelfstandig ondernemen volgen, prima. Op het einde van het academiejaar dien je je keuze te verantwoorden aan je medestudenten, die dan zullen oordelen of je deze studiepunten op een relevante manier hebt ingezet. Met dit initiatief willen we iedere student aanmoedigen om verder te denken, voorbij zijn of haar masterjaar.

3.2. Duurzame carrière in kunst en ontwerp – 3 studiepunten

Gedurende één week, aan het begin van de twee semester, organiseren we de week van de duurzame carrière. Gedurende 5 dagen krijg je een vol programma aan workshops, lezingen, ontmoetingen en trainingsessies aangeboden waaruit je zelf je programma kan samenstellen. Geïnteresseerd om te leren hoe je een financieel plan opstelt, hoe je een crowdfunding campagne kan opstarten of hoe je een succesvolle pitch kan houden? Wil je leren van de ervaring van anderen die gelijkaardige trajecten hebben afgelegd? Hoe vraag je subsidies aan, of ben je nieuwsgierig naar hoe je een professioneel netwerk uitbouwt en inzet? Dit en nog veel meer kom je in die week te weten. Je kan die opgedane kennis meteen inzetten om je masterproef te connecteren met het werkveld en om helemaal klaar te zijn voor de professionele uitdagingen die je gretig tegemoet zal gaan.

Charlotte Decruyenaere

Wie geeft er les in de Master?

Greg De Vleeschouwer

Ann Laenen

Kim Gorus

Paul Hendrikse

Sofie Verdoodt

Zeynep Kubat

Geertrui Vervaeke

Hugo Puttaert

Toelatingsgesprekken Master
11 of 12 maart – Belgisch diploma / Niet-EER nationaliteit en niet-EER diploma
Deadline voor registratie: 1 maart / deadline voor het inleveren van opdrachten: 3 maart
10 of 11 juni – Belgisch diploma / EER-nationaliteit + geen Belgisch diploma
Deadline voor registratie: 31 mei / uiterste datum voor het inleveren van opdrachten: 2 juni
29 of 30 juni – Belgisch diploma & EER-nationaliteit
Deadline voor registratie: 10 juni / / uiterste datum voor het inleveren van opdrachten: 15 juni

Registreer je voor de toelatingsprocedure

Registreer je via deze link voor de toelatingsprocedure.