Premaster

De premaster is bedoeld voor studenten met een professionele bachelor in de kunsten of met een academische bachelor in de exacte wetenschappen of menswetenschappen die zich willen inschrijven voor de masteropleiding in de beeldende kunsten.

Het premasterprogramma is een schakelprogramma waarin je de nodige vaardigheden krijgt om je masteropleiding op hetzelfde niveau te starten als academische bachelors.

We richten ons onder meer op de verdere ontwikkeling van je theoretische en kunst-historische context en op de integratie van artistieke onderzoeksmethoden in de verdere ontwikkeling van je eigen artistieke of ontwerppraktijk.

Foto van Arpais Dubois

De premaster wordt aangeboden in het Nederlands of in het Engels.
Nadat je bent toegelaten tot het premasterprogramma en het met succes hebt afgerond, kun je in het masterprogramma van je keuze starten.


Het premaster programma

  • Premasterstudio – 30 studiepunten
  • Theorie – 18 studiepunten
  • Premasterclasses – 9 studiepunten
  • Samenwerkingsproject – 3 studiepunten

Premasterstudio – 30 studiepunten

De premasterstudio wordt georganiseerd voor professionele bachelors in de kunsten en voor niet-kunst academische bachelors die hun studieniveau willen upgraden naar een academische graad. In deze premasterstudio streven we er naar om je positie in relatie tot artistieke referentiekaders, socio-politieke en technologische kwesties en professionele kunst en designcontexten scherper te stellen.

Je wordt gestimuleerd om een ​​nieuwsgierige en kritische houding aan te nemen, wat ook tot uitdrukking komt in je artistieke en ontwerppraktijk. Je eigen oeuvre ontwikkelt zich vanuit je conceptueel denken, zonder dat je interesse verliest in de verdere ontwikkeling van je technische vaardigheden.

Je wordt in de premaster studio gecoacht in een van de volgende vijf trajecten, gebaseerd op je vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan tijdens je bacheloropleiding:

Fotografie

Het fotografietraject binnen de premasterstudio richt zich op de ontwikkeling van je beeldende praktijk vertrekkende van de vaardigheden en kennis die je al hebt opgedaan binnen het domein van de fotografie. Je leert er hoe je constant veranderende condities op het gebied van het esthetische, conceptuele en technische kunt assimileren. De uitdaging is er om je praktijk op een toegepaste of autonome manier verder te ontwikkelen en om die te situeren in een bredere sociale, culturele en digitale context. Je wordt er gestimuleerd om fotografische beelden te maken, te presenteren en te interpreteren en om die in te zetten als symbolen en metaforen.

Kunst

Het traject van de vrije kunsten binnen de premaster studio richt zich op de verdere ontwikkeling van een studio-gebaseerde kunstpraktijk vertrekkende van de vaardigheden en kennis die je al hebt opgedaan op het gebied van schilderen, beeldhouwkunst, tekenen, grafiek, video, geluid, performance enz. Je wordt er begeleid om rigoreus je eigen artistieke taal te ontwikkelen en om je eigenzinnige keuzes te confronteren met historische en hedendaagse artistieke tendensen. Je wordt er aangemoedigd om te experimenteren en verder dan voor de hand liggende oplossingen te bedenken. Het doel is om tijdens dit jaar persoonlijke artistieke strategieën te ontwikkelen waarmee je je werk in de wereld leert positioneren.

Juweelontwerp

Voor de verdere ontwikkeling van je praktijk als juweelontwerper vertrekken we eveneens van de vaardigheden en kennis die je al hebt opgedaan binnen het domein van het ontwerpen van sieraden en mode-accessoires. Via een artistieke verkenning van bekende en nieuwe materialen en concepten zetten we sterk in op een zelf-kritische analyse van je individuele traject. Het doel is om inzichten te verwerven in de rol van het juweel in de hedendaagse multiculturele samenleving en om de discussie op te starten over de betekenis van de materiële en conceptuele identiteit van je juweelpraktijk. Daarnaast krijg je de kans om op technologisch vlak je kennis verder te ontwikkelen en om te experimenteren met nieuwe digitale technieken.

Grafisch ontwerp

Binnen het grafische ontwerptraject van de premaster studio ga je op zoek naar de grenzen van de discipline. Je leert er om je ideeën visueel te communiceren en om er de raakvlakken met andere maatschappelijke contexten te verkennen. Het belang ligt hem in het feit dat je leert om meerdere standpunten, visies en opinies te kaderen en te integreren in een eigen visuele taal. Als grafisch ontwerper ontwikkel je je werk in relatie tot tal van gemeenschappen en organisaties en in deze opleiding leer je wat het betekent om een in een vloeiende, genetwerkte cultuur te opereren. De focus ligt op het domein van grafisch ontwerp, illustratie & communicatieontwerp en doorheen het jaar leer je hoe je je eigen praktijk eerder toegepast dan wel meer autonome wilt ontwikkelen.

Digitale & multimedia technologie

Dit traject binnen de premaster-studio richt zich op de ontwikkeling van een kunst- of ontwerppraktijk binnen het domein van de digitale technologie, gaming, datavisualisering, machine learning, internet en computerprogrammering. Hier begeleiden we creatieve en artistieke vernieuwers met een vooropleiding in nieuwe & digitale media, ict, computerwetenschappen en ingenieurs die hun kennis op een beeldende, ontwerpmatige of artistieke manier verder willen ontwikkelen. Onze aanpak legt de nadruk op het interdisciplinaire en we stimuleren je als student om een onderzoek aangestuurde praktijk te ontwikkelen waarin je conceptuele intenties de vorm en het medium gaan bepalen.


Theorie – 24 studiepunten

Je wordt in het begin van het academiejaar individueel begeleid in de uitwerking van je theorie programma. We stellen dit programma samen aan de hand van je vooropleiding, je praktijk en persoonlijke interesses. De keuze die je kan maken omhelst onder andere…

Nederlandstalig
Semiotiek
Cultuurtheorie
Mediatheorie
Antropologie van de Kunsten
Kunstfilosofie

Engelstalig
Artistic research
Popular visual culture
Creativity & self-organisation
Editorial Practices
Social practices
Art theory
Ethics of Artificial Intelligence
Cultural criticism


Projectweek– 3 studiepunten

Samen met een aantal andere premaster studenten, organiseer je een seminarie, workshop of lezing waarin je een theoretisch, cultureel of artistiek fenomeen onderzoekt dat relevant is binnen je eigen praktijk.

Naast het ontwikkelen van een kritisch perspectief op het onderwerp, werk je met je team alle organisatorische en communicatieve onderdelen uit. Je stelt je project open voor deelname van geïnteresseerde bachelor en master studenten van St Lucas.

Download hier het volledige opleidingsprogramma

De toelatingsvoorwaarden

1. Diploma
Een professionele bachelor in de kunsten of een academische bachelor in wetenschappen of menswetenschappen is vereist om de premaster te kunnen starten.

Buitenlands diploma?
Voor kandidaten met een buitenlands diploma moet er eerst worden nagegaan op welk niveau uw diploma werd uitgereikt. Nadat u zich hebt geregistreerd, nemen wij contact met u op om de relevantie van uw buitenlandse diploma te verifiëren.

2. Toelatingsgesprek
In het online registratieproces kan je je datum voor het intake-gesprek selecteren. Het intakegesprek kan echter alleen plaatsvinden na goedkeuring van je buitenlandse diploma door de hogeschooladministratie.

Je kunt al een intakegesprek hebben terwijl je nog studeert in je laatste bachelorjaar, maar je kunt je niet inschrijven voordat je officieel je bachelordiploma hebt behaald. Meer gedetailleerde informatie over het toelatingsgesprek krijg je in een bijgevoegd document dat wordt meegestuurd met de bevestigings-e-mail van je online registratie.

De toelatingsgesprekken voor academiejaar 2020-2021 zijn afgelopen.
Binnenkort vind je hier de data voor academiejaar 2021-2022.

Registreren voor de toelatingsprocedure

De registraties voor academiejaar 2020-2021 zijn afgelopen.
Binnenkort vind je hier alle info voor academiejaar 2021-2022.

Contact

Heb je nog vragen? Contacteer Reg Herygers, coördinator master beeldende kunsten.

Reg Herygers

Studiocoördinator en docent academische bachelor beeldende kunsten – Studio communicatie ontwerp
Docent master beeldende kunsten
Coach masterproef
Coördinator master