Research

Of je ook kan doctoreren in de beeldende kunsten? Natuurlijk. Onderzoek speelt hier altijd een hoofdrol.

Binnen onze doctoraatsprojecten en onderzoeksplatformen stellen we àlles wat met beeldende kunsten te maken heeft in vraag. Elke dag opnieuw. Op Sint Lucas Antwerpen hebben we verschillende onderzoeksplatformen, en heel wat lopende en verdedigde doctoraatsprojecten. Maar er is altijd nog plaats voor meer… 

Onderzoek in de kunsten

Sint Lucas Antwerpen kent als academische kunstopleiding een centrale rol toe aan onderzoek in de kunsten. Docenten en studenten zijn betrokken bij tal van projecten, masterclasses, workshops en congressen die gegenereerd worden vanuit onderzoek. 
Het artistiek onderzoek in Sint Lucas Antwerpen voltrekt zich steeds in een actueel, interdisciplinair en artistiek relevant kader.

Op Sint Lucas Antwerpen zijn er 5 onderzoeksplatformen die mee de speerpunten vormen van het onderzoeksbeleid, 6 lopende doctoraten in de kunsten en 7 verdedigde doctoraatsprojecten. Er is het onderzoekspublicatieplatform The YellowPress Periodical en – uniek in Vlaanderen – de master-na-master opleiding : Advanced Master of Research in Art and Design.

Het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) verenigt de Universiteit Antwerpen met de drie School of Arts.

Contact

Petra Van Brabandt

Ruth Loos


5 onderzoeksplatformen

Binnen deze platformen zijn meerdere docenten / kunstenaars / ontwerpers / onderzoekers actief, die elk in het kader van specifieke onderzoeksprojecten hun (artistieke) kennis verder uitbouwen. Concreet lopen er momenteel 6 verschillende onderzoeksprojecten, die aflopen in augustus 2019.

Via een onderzoeksproject kan een onderzoeker zijn artistieke werkprocessen uitdiepen en verbreden. Ook reflectie en kennisdeling zijn belangrijk. De artistieke kennis die gegenereerd wordt, kan via workshops, publicaties, seminaries en masterclasses gedeeld worden met studenten en peers in de kunst- en designwereld. Je kan ons altijd contacteren voor maatschappelijke dienstverlening en expertise.

#1 De Hybride Ontwerper

De Hybride Ontwerper brengt actuele, hybride praktijken binnen het (internationale) veld van grafisch ontwerp in kaart. Afgeleid van De Hybride Kunstenaar, gedefinieerd door Pascal Gielen, wordt er uitgegaan van een grafische praktijk waarin de grenzen tussen autonome en toegepaste kunstvormen vloeibaar zijn geworden.
Lees meer.

#2 EMRG

EMRG specialises in human-computer interaction, computer graphics applications and cutting-edge research in the domain of user experience and creativity, but also in artificial intelligence and natural language processing. A key theme is the role of computers in (visual) communication.
Lees meer.

#3 Interpraxis

Interpraxis groepeert verschillende projecten die de artistieke praktijk situeren op het kruispunt van vele andersoortige praktijken: esthetische, sociale, politieke, educatieve, kunsttheoretische… Interpraxis zoekt naar verbindingen tussen een discursieve en een beeldende praxis.
Lees meer.

#4 Precious Dialogue

Precious Dialogue bundelt onderzoeken en projecten van ontwerpers en kunstenaars die het sieraad of het object als uitgangspunt voor hun artistiek onderzoek nemen. Het platform biedt ook plaats aan projecten die vertrekken vanuit de veelzijdige aspecten van het sieraad zoals lichamelijkheid, materie, presentatie, ornamentiek en symboliek.
Lees meer.
#5 Horizontal Drawing

Horizontal Drawing bestudeert het tekenen als een horizontaal, symbolisch medium. Horizontal Drawing onderzoekt hoe betekenis zich vormt in en door het tekenen, letterlijk het spel met tekens. Tekenen wordt in dat licht beschouwd als een symbolisch systeem dat zelf betekenis genereert.
Lees meer.


Doctorandi in de kunsten

Een doctoraat in de kunsten is een diepgaand artistiek onderzoek dat gemiddeld vier jaar in beslag neemt. Onze doctorandi zijn verbonden aan de onderzoeksplatformen en geven via masterclasses en seminaries het artistieke onderwijs op Sint Lucas Antwerpen input en richting.

Zeven kunstenaars en ontwerpers hebben hun doctoraatsproject succesvol afgerond. Dr. Karen Vermeren, dr. Steve Van den Bosch, dr. Frederik De Bleser, dr. Wesley Meuris en dr. Tom De Smedt zijn via onderwijs of post-doctoraal onderzoek nog steeds verbonden aan Sint Lucas Antwerpen.

ROBIN VANBESIEN (2018-…)

Toward a Poetics of Close-To-Each-Other consists of questioning, testing and developing methodologies on three levels throughout several artistic projects:
(1) How to develop reflexive co-creations with the social groups/movements concerned?
(2) How to create an artistic work that re-grounds these processes of co-creation while tying practices of consciousness-raising with the artistic means of expression?
(3) How to construct a collaborative and sustainable system of reception and reflection for the practices of co-creation and the presented artistic work? 

PAUL HENDRIKSE (2018-…)

The Performative as a Tool – Haunting Histories is researching how the body and language are tools for artistic production. During the last two decades artists shifted their mode of production and became more research-based. Documentary, research, journalism, literature, the body and language have become tools for artistic production. But how can I think the performative gesture further? What potentialities does it have and what is the full realm of its use? Can I direct my practice towards a mode that allows the works to become reservoirs of potential future action, as prompts for the audience or artist activity, and even as actors? 

Sarah Hendrickx - The (bureau)creative Climate

SARAH HENDRICKX (2016-…)

The (bureau)creative Climate focuses on the Research Centre on Creative Abilities meandmywork, a center of knowledge on bureaucreativity. In order to survive within our future working environment creativity was put forward as only weapon, making the aim – to increase the personal level of creativity – profoundly popular for misuse by a capitalist system. mamw became a metaphor for a world where creativity is a pill one can simply take to become successful. The research learns from existing bureaucreative structures and visualizes its methodologies within the fictional Research Centre. 

ALI BAHARLOU (2015-…) 

Parallel narratives, different elements and forms of representations and their effect on audience perception researches parallel narratives in film and how choice can lead to different destinies for the protagonist. The questions raised are how audience perceive these topics in parallel narratives and how filmmakers can change or manipulate the perception of choices, multiple paths and free will by diverse narrative elements, devices and different forms of representations. 

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
dr. Steve Van den Bosch
Promotor UA :
Prof. dr. Pascal Gielen
More info:
robin.vanbesien@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
dr. Steve Van den Bosch 
Promotor UA:
Prof. dr. Arthur Cools
Meer info: 
paul.hendrikse@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
dr.Wesley Meuris 
Promotor UA:
Prof. dr. Pascal Gielen 
Meer info: 
sarah.hendrickx@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
dr. Tom de Smedt 
Promotor UA:
Prof. dr. Philippe Meers
Meer info: 
ali.baharlou@kdg.be

LUDIVINE LECHAT (2015-19) 

Interactieve sprookjes onderzoekt de relatie tussen new media kunst en ziekenzorg om stress en eenzaamheid bij gehospitaliseerde kinderen tegen te gaan.

BOY VEREECKEN (2012-2019)

Signature Strengths revolves around risk mitigation and the desire for certainty, and how this can be related to design strategies & methodologies. The research will be demonstrated through the writing of a novel, consisting of feature writing formats. In this way, it wants to question what it means to be ‘complete’ within the production of a particular product and what the relevance is of the features accompanying that very result. 

dr. HASEEB AHMED (2014-2018)

The Wind Egg reaches back over 3000 years to ancient Egyptian, Greek, Indian, Chinese, and Arabic cultures. Held as fact until the 17th century it postulates that animals and people can reproduce with the wind as plants do. Vultures in particular were thought to be exclusively female and reproduce solely with the Western wind. Taking them as the starting point and using modern wind tunnel Ahmed researched the possibility of human reproduction with the wind and without men, freeing both from nature with technology. In collaboration with Zurich University of the Arts and Von Karman Institute for Fluid Dynamics. 

dr. KAREN VERMEREN (2012-2018)

Breuklijnen: Op zoek naar nieuwe artistieke representaties voor het geologisch landschap stelt de traditionele opvattingen van landschapsschilderkunst ter discussie. Het zoekt naar nieuwe representaties van het geologisch landschap in tweedimensionale in situ installaties. Het focust in het bijzonder op de beweging van breuklijnen en gletsjers. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met verschillende onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Antwerpen (Prof. dr. Ivan Nijs, onderzoeksgroep Plant and Vegetatie Ecologie, en Prof. em. dr. Louis Beyens, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) en Sint Lucas Antwerpen (Horizontal Drawing, onder leiding van Arpaïs Du Bois). 

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
dr. Tom de Smedt 
Promotor UA:
Prof. dr. Koen Norga
Promotor UA/VUB:
Prof. dr. Monica Dhar
Meer info: 
ludivine.lechat@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
Michel Van Beirendonck  
Promotor UA:
Prof. dr. Luc Pauwels
Meer info: 
boy.vereecken@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
Werner Van dermeersch
Promotor UA:
Prof. dr. Staf Van Tendeloo
Meer info: 
ruth.loos@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
dr. Sofie Verdoodt 
Promotor UA:
Prof. dr. Ivan Nijs
Meer info:
Karen.Vermeren@kdg.be

dr WESLEY MEURIS (2010-2017)

Exhibiting Knowledge onderzocht de correlatie tussen kennis (weten) en kunst. Hoe kan een artistiek werk hiermee omspringen? Kan wetenschap een medium worden? Hoe wordt kennis/kunst geconserveerd? Hoe wordt kunst geconsumeerd, hoe gaat het artistieke beeld hiermee om? Hoe beschouwt architectuur (ruimte) zich als dirigent in waardeoordelen van kennis? Laat wetenschap het toe zich te laten deconstrueren door een artistiek beeld?

dr FREDERIK DE BLESER (2011-2016)

De impact van generatieve software op grafisch ontwerp onderzocht wat de impact is van generatieve software op grafisch ontwerp en kunst, en hoe een dergelijke aanpak verschilt van klassieke digitale gereedschappen zoals Adobe Photoshop. Uit het onderzoek kunnen we de reikwijdte van generatieve vormgevingstools begrijpen en mee de toekomst bepalen voor de digitale gereedschappen die vormgevers dagelijks gebruiken.


dr STEVE VAN DEN BOSCH (2010-2016)

Het kunstwerk als productief verdwijnpunt onderzocht hoe het conflict tussen het tekstuele en het nulpunt van het kunstwerk productief kan functioneren. Deze vraag werd vanuit kunsthistorisch en filosofisch perspectief onderzocht om binnen de hedendaagse artistieke praktijk nieuwe parameters te ontwikkelen. 


dr TOM DE SMEDT (2008-2012)

Modeling Creativity: Case Studies in Python focust met behulp van technieken uit de artificiële intelligentie naar computermodellen van creativiteit. Uit het proefschrift kunnen we besluiten dat bewuste zelfreflectie vooralsnog mensen van machines onderscheidt op het vlak van creativiteit. Het leidde verder tot de ontwikkeling van twee open source programma’s voor de Python-programmeertaal: NOGL, een ontwikkelingsplatform voor eenvoudige computerspellen, en Pattern, een gebruiksvriendelijk programmeerpakket voor natuurlijke taalverwerking. Het onderzoek werd gefinancierd door UA IOF.  

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
Werner Van Dermeersch
Promotor UA:
Prof. dr. Herwig Leirs
Meer info :
wesley.meuris@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
Lucas Nijs 
Promotor UA:
Prof. dr. Serge Demeyer
Meer info: 
frederik.debleser@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
Mark Luyten  
Promotor UA:
Prof. dr. Arthur Cools
Meer info:
Steve.vandenbosh@kdg.be

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
Lucas Nijs 
Promotor UA:
Prof. dr. Walter Daelemans
Meer info:
tom.desmedt@kdg.be

dr DIRK VAN DER EECKEN (2005-2008)

De kunst van het onzichtbare: Tekeningen en betekenis van nanostructuren werd gerealiseerd met de steun van een UA BOF-project voor onderzoek in de Kunsten. Dit doctoraatswerk wil aantonen dat deze kunst en wetenschap complementair zijn en dat de fascinerende wereld van atomen zowel de wetenschapper als de kunstenaar kan boeien.  

Promotor Sint Lucas Antwerpen:
Werner Van dermeersch  
Promotor UA:
Prof. dr. Staf Van Tendeloo
Meer info: 
ruth.loos@kdg.be


Wil je zelf doctoreren aan Sint Lucas Antwerpen?

Sint Lucas Antwerpen financiert jaarlijks minstens één doctoraatsmandaat in de kunsten. Wie aan de onderstaande vereisten voldoet, kan via de jaarlijkse open call meedingen voor een doctoraatsmandaat.

Hasseeb Ahmed

Vereisten

Allereerst heb je vooral een sterk onderzoeksvoorstel en een masterdiploma nodig, in de Beeldende Kunsten of een andere relevante richting. Daarnaast moet je doctoraatsvoorstel ondersteund worden door een promotor aan Sint Lucas Antwerpen én een promotor aan de Universiteit Antwerpen.

Open Call Doctoraatsmandaten (50%)

Doctoraatsvoorstellen worden via dr. Petra Van Brabandt, Hoofd Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening Sint Lucas Antwerpen, voorgelegd aan de Leescommissie Sint Lucas Antwerpen waarvan ranking en advies besproken worden op de Onderzoekscommissie OR-ARIA. Op positief advies van de onderzoekscommissie OR-ARIA geeft de ARIA-Stuurgroep de uiteindelijke toelating tot het doctoraat. De doctorandus kan zich vervolgens inschrijven voor de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen. Er wordt bij aanvang een individuele doctoraatscommissie samengesteld die de doctorandus steunt in zijn/haar traject.

Doctoraatsopleiding

De Antwerp Doctoral School helpt doctorandi het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen. Daarom organiseert de Antwerp Doctoral School een verplichte doctoraatsopleiding die persoonlijk in te kleuren valt. De doctoraatsstudent kan kiezen uit een uitgebreid cursusaanbod, maar kan ook onderzoeksgerelateerde activiteiten inbrengen binnen de. Doctorandi kunnen tevens aanspraak maken op een opleidingskrediet voor het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. Alle onderzoeks- en opleidingsactiviteiten worden jaarlijks gemeld aan de Antwerp Doctoral School in een voortgangsverslag.

Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

Binnen de UAntwerpen vormt het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) het contactpunt met de Schools of Arts en geeft het mee vorm aan het artistieke onderzoek. ARIA is specifiek bevoegd voor (de toelating tot) het doctoraat in de kunsten. Daarnaast onderhoudt ARIA de band tussen Universiteit, Schools of Arts en de artistieke wereld. ARIA organiseert i.s.m. de drie Schools of Arts in Antwerpen ook een gemeenschappelijk aanbod aan onderzoeksseminaries waar onderzoekers, doctorandi en andere geïnteresseerden welkom zijn.

Contact & info:
dr. in de kunsten Ruth Loos – Coördinator Onderzoek 

Bekijk het programma e.a. onderzoeksactiviteiten op de ARIA-website
Hoofd ARIA: prof. dr. Pascal Gielen


The Yellow Press Periodical – TYPP

The YellowPress Periodical developed out of a growing need and desire to make the multifaceted research culture of St Lucas School of Arts Antwerp accessible to a wide audience, both within the school community and beyond. The notion of ‘research culture’ can be interpreted quite loosely. It involves research or PhD projects financed by Sint Lucas Antwerpen as well as individual research practices or research conducted by students in the context of their final Bachelor’s or Master’s project.

The YellowPress Periodical wishes to bring these practices together, without any hierarchy or a predefined format. It seeks to offer a forum for the field of artistic research, which is averse to categories and continuously reinvents and reorients itself. The editorial board is responsible for the composition of each periodical.

Editorial board:
Saskia Van der Gucht, Zeynep Kubat, Caroline Dumalin, Mekhitar Garabedian, Ward Heirwegh
Chief editor: 
Jozefien Van Beek  
Graphic Design:
Ward Heirwegh 
YPublisher:
Karel de Grote University College / St Lucas School of Arts Antwerp 
Info & contact: 
yellowpress@kdg.be