Menu Sluiten

Doctoraat in de kunsten

DOCTORAAT IN DE KUNSTEN: INTEGRATIE VAN PRAKTIJK EN THEORIE

Na het behalen van een masterdiploma bestaat de mogelijkheid om te starten met een doctoraat in de kunsten. Een doctoraat in de kunsten vormt een doorgedreven artistiek onderzoek dat gemiddeld vier jaar in beslag neemt en begeleid wordt door een universitaire (UA) en een artistieke promotor (Sint Lucas). Er wordt tevens een individuele doctoraatscommissie samengesteld die de doctorandus steunt in zijn traject. Leden hiervan zijn de 2 promotoren, een voorzitter vanuit UA, en een extern lid (kunstenaar, curator, schrijver, wetenschapper,…)
Doctoraatsvoorstellen kunnen na goedkeuring door het Comité Onderzoek van Sint Lucas via ruth.loos@kdg.be voorgelegd worden aan een overkoepelende Onderzoeksraad waarin naast UA/AUHA en experten, vertegenwoordigers van Sint Lucas Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zetelen. Op positief advies van de Onderzoeksraad geeft ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts) de uiteindelijke toelating tot het doctoraat.
De doctorandus kan zich vervolgens inschrijven voor de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen en moet een totaal van minimaal 30 credits behalen tijdens het doctoraatstraject. Het programma van deze opleiding kan individueel samengesteld worden op basis van de noden van de kunstenaar-doctorandus zelf. De Antwerp Doctoral School (ADS) biedt een uitgebreid opleidingsaanbod aan met generieke, ondersteunende trainingen (communicatie, academic writing enzovoort). Doctorandi kunnen tevens aanspraak maken op een opleidingskrediet voor het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. Alle onderzoeks- en opleidingsactiviteiten worden jaarlijks gemeld aan de Antwerp Doctoral School in een voortgangsverslag.
Sint Lucas Antwerpen zelf organiseert doctoraatsseminaries die de focus leggen op artistiek-reflectieve competenties. Doctorandi organiseren jaarlijks een seminarie begeleid door dr. Kim Gorus waarin ze de vragen & bevindingen omtrent hun onderzoek voorleggen aan de leden van de doctoraatscommissie, externe experts en andere doctorandi. Vanaf 2016 zal ook ARIA onder leiding van prof. dr. Pascal Gielen (Antwerp Research Institute for the Arts) een aanbod seminaries verzorgen. Doctorandi geven ook elk academiejaar een masterclass die gelinkt is aan hun doctoraatsonderzoek. Al deze en andere activiteiten maken integraal deel uit van de doctoraatsopleiding.
Contact & info: dr. in de kunsten Ruth Loos - Coördinator onderzoek

Nuttige links:
1. Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/aria/
Binnen de UAntwerpen vormt het Antwerp Reserach Institute for the Arts (ARIA) het contactpunt met de Schools of Arts van de Associatie en geeft het mee vorm aan het artistieke onderzoek. ARIA is specifiek bevoegd voor het doctoraat in de kunsten. Daarnaast onderhoudt ARIA ook de band tussen Universiteit, Schools of Arts en de artistieke wereld. 
2. Antwerp Doctoral School
www.ua.ac.be/ads
De Antwerp Doctoral School helpt doctorandi het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen en bereidt hen voor op hun verdere carrière binnen of buiten de academische wereld. Daarom organiseert de Antwerp Doctoral School een verplichte doctoraatsopleiding die persoonlijk in te kleuren valt. De doctoraatsstudent kan kiezen uit een uitgebreid cursusaanbod, maar kan ook onderzoeksgerelateerde activiteiten inbrengen binnen de doctoraatsopleiding. Naast een uitgebreid gamma aan cursussen en opleidingen organiseert de Antwerp Doctoral School ook infosessies, lezingen en andere activiteiten voor zowel doctorandi als postdoctorale onderzoekers.
3. Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)
www.associatie-antwerpen.be
De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is een structureel samenwerkingsverband van vier instellingen voor hoger onderwijs in Antwerpen.

Gerelateerde berichten
Modèles d’exposition
Modèles d’exposition

25/06/2017 › 03/09/2017

Gepost op 12/06/2017
EMRG
EMRG
Gepost op 5/07/2016
De Impact van Generatief Ontwerp
De Impact van Generatief Ontwerp

Frederik De Bleser

15/06/2016

Gepost op 30/05/2016
CHOKE 2016
CHOKE 2016

02/03/2016

Gepost op 23/02/2016
Wuhan opening
Wuhan opening

images

Gepost op 18/10/2014
Oproep Onderzoeksraad UA
Oproep Onderzoeksraad UA
Gepost op 22/10/2013
Lecture David Maroto
Lecture David Maroto

The Book Lovers: The Novel as An Art Form

05/12/2013

Gepost op 15/10/2013
Lezing Oscar Van den Boogaard
Lezing Oscar Van den Boogaard

The Story of My Life

27/11/2013

Gepost op 15/10/2013
Lecture Michelangelo Pistoletto
Lecture Michelangelo Pistoletto

Art as Generator of Change in Society

05/11/2013

Gepost op 15/10/2013
Meer