Menu Sluiten

Doctoraat in de Kunsten

DOCTORAAT IN DE KUNSTEN: INTEGRATIE VAN PRAKTIJK EN THEORIE

Na het behalen van een masterdiploma bestaat de mogelijkheid om te starten met een doctoraat in de kunsten. Een doctoraat in de kunsten vormt een doorgedreven artistiek onderzoek dat gemiddeld vier jaar in beslag neemt en begeleid wordt door een universitaire (UA) en een artistieke promotor (Sint Lucas Antwerpen). Er wordt tevens een individuele doctoraatscommissie samengesteld die de doctorandus steunt in zijn traject. Leden hiervan zijn de 2 promotoren, een voorzitter vanuit UA, en een extern lid (kunstenaar, curator, schrijver, wetenschapper,…)

Doctoraatsvoorstellen kunnen na toetsing door het Comité Onderzoek van Sint Lucas Antwerpen via ruth.loos@kdg.be voorgelegd worden aan een overkoepelende Onderzoekscommissie ARIA (OR-ARIA) waarin naast leden van UA/AUHA  experten en vertegenwoordigers van Sint Lucas Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen zetelen. Op positief advies van de onderzoekscommissie geeft ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts) de uiteindelijke toelating tot het doctoraat.

De doctorandus kan zich vervolgens inschrijven voor de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen en moet een totaal van minimaal 30 credits behalen tijdens het doctoraatstraject. Het programma van deze opleiding kan individueel samengesteld worden op basis van de noden van de kunstenaar-onderzoeker zelf. De Antwerp Doctoral School (ADS) biedt een uitgebreid opleidingsaanbod aan met generieke, ondersteunende trainingen (communicatie, academic writing enzovoort). Doctorandi kunnen tevens aanspraak maken op een opleidingskrediet voor het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. Alle onderzoeks- en opleidingsactiviteiten worden jaarlijks gemeld aan de Antwerp Doctoral School in een voortgangsverslag.

Sint Lucas Antwerpen organiseert doctoraatsseminaries die de focus leggen op artistiek-reflectieve competenties. Doctorandi hebben de mogelijkheid jaarlijks een seminarie te organiseren waarin ze de vragen & bevindingen omtrent hun onderzoek voorleggen aan de leden van de doctoraatscommissie, externe experts en andere doctorandi. Sinds academiejaar 2016-2017 buigt ARIA zich i.s.m. de drie Schools of Arts in Antwerpen over een gemeenschappelijk aanbod seminaries waar onderzoekers, doctorandi en andere geïnteresseerden welkom zijn. Bekijk het programma in pdf aangehecht. Doctorandi worden ook uitgenodigd een of meerdere masterclasses te verzorgen, gelinkt aan hun doctoraatsonderzoek. Al deze en andere activiteiten maken integraal deel uit van de doctoraatsopleiding.

Contact & info: dr. in de kunsten Ruth Loos - Coördinator onderzoek

Nuttige links:

1. Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/aria/

Binnen de UAntwerpen vormt het Antwerp Reserach Institute for the Arts (ARIA) het contactpunt met de Schools of Arts van de Associatie en geeft het mee vorm aan het artistieke onderzoek. ARIA is specifiek bevoegd voor het doctoraat in de kunsten. Daarnaast onderhoudt ARIA ook de band tussen Universiteit, Schools of Arts en de artistieke wereld. Hoofd ARIA: prof. dr. Pascal Gielen

2. Antwerp Doctoral School

www.ua.ac.be/ads

De Antwerp Doctoral School helpt doctorandi het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen en bereidt hen voor op hun verdere carrière binnen of buiten de academische wereld. Daarom organiseert de Antwerp Doctoral School een verplichte doctoraatsopleiding die persoonlijk in te kleuren valt. De doctoraatsstudent kan kiezen uit een uitgebreid cursusaanbod, maar kan ook onderzoeksgerelateerde activiteiten inbrengen binnen de doctoraatsopleiding. Naast een uitgebreid gamma aan cursussen en opleidingen organiseert de Antwerp Doctoral School ook infosessies, lezingen en andere activiteiten voor zowel doctorandi als postdoctorale onderzoekers.

3. Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)

www.associatie-antwerpen.be

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is een structureel samenwerkingsverband van vier instellingen voor hoger onderwijs in Antwerpen.Gerelateerde bestanden
Gerelateerde berichten
De Lucas 2017
De Lucas 2017
Gepost op 19/09/2017
UPLOAD DOWNTOWN 14
UPLOAD DOWNTOWN 14

29/11/2017

Gepost op 14/09/2017
Proclamatie 2017
Proclamatie 2017

15/09/2017

Gepost op 14/09/2017
Extra toelatingsproef 2017
Extra toelatingsproef 2017

14/09/2017

Gepost op 5/09/2017
Integrated 2017
Integrated 2017

14/11/2017 › 15/11/2017

Gepost op 4/07/2017
Modèles d’exposition
Modèles d’exposition

25/06/2017 › 03/09/2017

Gepost op 12/06/2017
Book launch TYPP#3
Book launch TYPP#3

15/06/2017

Gepost op 6/06/2017
Alternative Acts
Alternative Acts

16/06/2017 › 18/06/2017

Gepost op 1/06/2017
Persoonlijk ontmoetingsmoment
Persoonlijk ontmoetingsmoment

20/05/2017

Gepost op 15/05/2017
Meer