Menu Sluiten

Doctoraat in de Kunsten

DOCTORAAT IN DE KUNSTEN

Een doctoraat in de kunsten vormt een doorgedreven artistiek onderzoek dat gemiddeld vier jaar in beslag neemt en begeleid wordt door een promotor van de School of Arts en een promotor van UA. Er wordt tevens een individuele doctoraatscommissie samengesteld die de doctorandus steunt in zijn/haar traject. Leden hiervan zijn de twee promotoren, een voorzitter vanuit UA en een extern lid (kunstenaar, curator, schrijver, wetenschapper,…).

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Open call december 2018, met indiendatum 1 maart 2019: aanvraagformulier via ARIA.

Doctoraatsvoorstellen worden via dr. Petra Van Brabandt - Hoofd Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening - voorgelegd aan een Leescommissie waarvan ranking/advies binnen de School of Arts besproken wordt en vervolgens voorgelegd wordt aan de Onderzoekscommissie OR-ARIA. Op positief advies van OR-ARIA geeft de ARIA-Stuurgroep de uiteindelijke toelating tot het doctoraat.

De doctorandus kan zich vervolgens inschrijven voor de doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen. Het programma van deze opleiding kan individueel samengesteld worden op basis van de noden van de kunstenaar-onderzoeker zelf. De Antwerp Doctoral School (ADS) biedt een uitgebreid opleidingsaanbod aan met generieke, ondersteunende trainingen (communicatie, academic writing enzovoort). Doctorandi kunnen tevens aanspraak maken op een opleidingskrediet voor het volgen van cursussen en het bijwonen van congressen. Alle onderzoeks- en opleidingsactiviteiten worden jaarlijks gemeld aan de Antwerp Doctoral School in een voortgangsverslag.

Sinds academiejaar 2016-2017 buigt ARIA zich i.s.m. de drie Schools of Arts in Antwerpen over een gemeenschappelijk aanbod onderzoeksseminaries waar onderzoekers, doctorandi en andere geïnteresseerden welkom zijn. Bekijk het programma e.a. onderzoeksactiviteiten op ARIA-website. Doctorandi worden ook uitgenodigd een of meerdere Masterclasses te verzorgen, gelinkt aan hun doctoraatsonderzoek. Al deze en andere activiteiten maken integraal deel uit van de doctoraatsopleiding.

Contact & info: dr. in de kunsten Ruth Loos - Coördinator Onderzoek

Nuttige links:

1. Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)

https://www.uantwerpen.be/nl/o...

Binnen de UAntwerpen vormt het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) het contactpunt met de Schools of Arts van de Associatie en geeft het mee vorm aan het artistieke onderzoek. ARIA is specifiek bevoegd voor het doctoraat in de kunsten. Daarnaast onderhoudt ARIA ook de band tussen Universiteit, Schools of Arts en de artistieke wereld. Hoofd ARIA: prof. dr. Pascal Gielen

2. Antwerp Doctoral School

www.ua.ac.be/ads

De Antwerp Doctoral School helpt doctorandi het doctoraatstraject tot een succesvol einde te brengen en bereidt hen voor op hun verdere carrière binnen of buiten de academische wereld. Daarom organiseert de Antwerp Doctoral School een verplichte doctoraatsopleiding die persoonlijk in te kleuren valt. De doctoraatsstudent kan kiezen uit een uitgebreid cursusaanbod, maar kan ook onderzoeksgerelateerde activiteiten inbrengen binnen de doctoraatsopleiding. Naast een uitgebreid gamma aan cursussen en opleidingen organiseert de Antwerp Doctoral School ook infosessies, lezingen en andere activiteiten voor zowel doctorandi als postdoctorale onderzoekers.

3. Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)

www.associatie-antwerpen.be

De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is een structureel samenwerkingsverband van vier instellingen voor hoger onderwijs in Antwerpen.Nieuws & agenda
Black Art in Europe: Liberation and Resistance
Black Art in Europe: Liberation and Resistance

Black History Month Antwerp International Conference

27/03/2019

Gepost op 25/03/2019
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Meer