fbpx

Missie  

Sint Lucas Antwerpen, School of Arts, is een leer- en onderzoeksomgeving in een meerstemmige wereld. We voelen ons betrokken bij de stad en onze studenten. Sint Lucas Antwerpen streeft ernaar studenten op te leiden tot (zelf)kritische burgers. 

Visie 

Sint Lucas Antwerpen begeleidt studenten die positie innemen ten opzichte van artistieke vraagstukken, het werkveld en maatschappelijke kwesties.  

Sint Lucas Antwerpen wil een open campus zijn waar iedereen welkom is. 

Sint Lucas Antwerpen gaat in interactie met de buurt, verschillende gemeenschappen en organisaties.   

Sint Lucas Antwerpen maakt deel uit van een nationaal en internationaal netwerk. 

Sint Lucas Antwerpen stimuleert samenwerking, uitwisseling en kruisbestuiving tussen studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld, om zo snel in te kunnen spelen op veranderende noden/trends.    

Sint Lucas Antwerpen beweegt zich in een internationaal veld om onderwijs en onderzoek scherp te houden. 

Sint Lucas Antwerpen cultiveert een omgeving waarbinnen medewerkers, docenten en studenten open en inspirerend met elkaar in dialoog gaan. 

Sint Lucas Antwerpen zet in op actief en authentiek leren en daagt studenten uit hun eigen traject zelf in handen te nemen. 

Sint Lucas Antwerpen moedigt studenten, docenten, onderzoekers en werkveld aan samen te werken om zo beter te kunnen inspelen op de veranderende maatschappij. 

Sint Lucas Antwerpen organiseert academisch onderzoek in de kunsten en maatschappelijke dienstverlening met engagement voor de ons omringende wereld. 

Sint Lucas Antwerpen is een inclusieve werk- en studie-omgeving, gaat zorgzaam om met studenten en medewerkers en heeft oog voor verschillen.   

Waarden:

Betrokken, open, warm, intermenselijk, verbonden, kritisch, kwalitatief, duurzaam, zorgzaam, meerstemmig.