Menu Sluiten

Contact

Campus Sint Lucas

Campus Sint Lucas

Ligging
Sint-Jozefstraat 35
2018 Antwerpen
T 03 223 69 70


E info.sintlucas@kdg.be
Dit is bovendien het officiële adres van het departement.

Op deze campus vind je alle diensten, de afstudeerrichting grafisch ontwerp en de leslokalen algemeen vormende vakken en tekenen.

Bereikbaarheid
Je kan campus Sint Lucas met het openbaar vervoer vlot bereiken:
- Station Berchem: 20 min loopafstand of tram 4
- Centraal Station: 20 min loopafstand of tram 2-6-15
- Busstation Roosevelt: 20 min loopafstand bus 17-27-190 t/m 196-297 - Tram: 2-4-6-7-15
Bus: 14-17-27-31-190 t/m 196 (Kontich/Duffel) - 297 (Lier)

Fietsenstalling
Er is een fietsenstalling, ingang via Sint-Jozefstraat 29.
 Deze ingang is alle dagen open vanaf 8.15 uur tot 17.45 uur, vrijdag tot 16.45 uur. Om binnen te kunnen bel je aan. Buiten kun je steeds tot 22 uur door een druk op de knop. Op uitdrukkelijk verzoek van
de buurtbewoners moet de motor van bromfietsen afgezet worden bij het betreden van het gebouw en mag er slechts op straat weer gestart worden. Fietsen en motorfietsen worden niet tegen de gevel in de Sint-Jozefstraat achtergelaten want de stoep is er te smal. Voetgangers die door de fietsen gehinderd worden, kunnen een klacht indienen bij de politie. Verkeerd gestalde fietsen kunnen verwijderd worden. In de buurt van de campus is overal betalend parkeren van kracht.

Gebouwen
De verschillende gebouwen worden met een letter op de muur aangeduid. Een lokaal krijgt de letter van het gebouw waarin het zich bevindt, gevolgd door een cijfer voor de verdieping en een tweede cijfer voor het lokaal.

Toegang
De toegang Sint-Jozefstraat 35 is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15 uur tot 18 uur. Tot 22 uur
 kan je de campus (enkel) nog verlaten via deze toegang. Gebruik hiervoor de drukknop links van de deur. Om 22.15 uur gaat de campus onherroepelijk dicht. Niemand heeft daarna nog het recht zich in de ateliers te bevinden. De richtlijnen van de huisbewaarder moeten strikt worden opgevolgd. Zonder voorafgaande toestemming van het hoofd of van zijn gemandateerde mag je de campus nooit gebruiken tijdens weekends, feestdagen en vakantiedagen.

Ontvangst en secretariaat
Hier kan je terecht voor alle administratieve formaliteiten: afwezigheid, studiebeurzen, attesten, verzekering. Er bevindt zich ook een beperkte EHBO-dienst.

Het secretariaat bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping in Gebouw B en is geopend van 8u t.e.m. 12u en van 12u30 t.e.m. 16u30

Sint Lucaspassage
De gang tussen de toegang in de Sint-Jozefstraat en het secretariaat wordt gebruikt als tentoonstellingsruimte. Gedurende het academiejaar zijn er wisselende tentoonstellingen met werk van studenten of docenten. In de marge van de tentoonstellingen worden in de polyvalente zaal of in de ateliers voordrachten, workshops, videovoorstellingen, enz. georganiseerd. De vitrine Lange Leemstraat 100 maakt deel uit van de Sint Lucaspassage. De Sint Lucaspassage is ook toegankelijk voor externen.

Draadloos netwerk
Inloggen op wireless netwerk KdG_student, met je KdG gegevens (KdG mailadres en bijhorend wachtwoord)

Ateliers computer/multimedia
De computers worden zowel gebruikt voor lessen als voor vrij werk. Lessen gaan steeds voor op vrij werken. Hou er dus rekening mee dat een docent je steeds kan vragen de computer waarop je bezig bent af te staan. De computerateliers zijn in de mate van het mogelijke tijdens drukke periodes ook ‘s avonds open. De computerleslokalen zijn exclusief gereserveerd voor lesactiviteiten. Vrij werken kan hier dus nooit. Eten en drinken zijn absoluut taboe in de nabijheid van de computers.

Brandpreventie en evacuatieprocedure
Elke student wordt verondersteld kennis genomen te hebben van zowel de veiligheidsbrochure als van de evacuatieprocedure. Richtlijnen in geval van brand zijn in alle gebouwen en lokalen opgehangen. Iedereen wordt verondersteld de inhoud te kennen.
Belangrijk is:


De volledige campus is rookvrij. Er mag bij wet noch in de
gebouwen noch in de buitenruimten gerookt worden. Zie ook de ‘Welzijnsbrochure’ die je bij de aanvang van het academiejaar ontvangt.

Dagindeling
De lessen vinden plaats tussen 9 en 19 uur en duren 60 minuten. Ze beginnen altijd op het uur. Pauzes kunnen vrij genomen worden in afspraak met de docent.
Middagpauze: van 12 tot 13 uur of van 13 tot 14 uur.
Voor de algemeen vormende opleidingsonderdelen worden er ‘s morgens (10.50 tot 11 uur) en ‘s namiddags (15.50 tot 16 uur) gezamenlijke pauzes ingelast.

Open ruimte
De recreatieruimten en de tuin mogen vrij gebruikt worden. Het groen in de tuin is om evidente redenen echter ‘verboden’ terrein. Gebruik a.u.b. de vuilnisbakken!

Studentencafetaria
Gebouw C - kelderverdieping. 
De studentencafetaria is permanent open van 8.15 tot 22 uur. Je kan er steeds terecht voor warme en koude dranken en voor versnaperingen via automaten. Ook hier geldt een absoluut rookverbod!


Opbergkastjes
In verschillende gebouwen bevinden zich blauwe opbergkastjes die vrij gebruikt mogen worden.
Afsluiten kan met een hangslot. Tijdens de zomervakantie wordt van alle kastjes die nog gesloten zijn het hangslot doorgeslepen en de inhoud ervan verwijderd. Geen enkele student kan zich dus een kastje toe- eigenen. De kastjes zijn eigendom van de v.z.w. Stuvo.

Afval
Sinds 1 april 1998 wordt in Antwerpen het huisvuil selectief opgehaald. De milieudienst is zeer streng en kijkt scherp toe op de naleving van het reglement. Vandaar dat in alle lokalen en gangen de volgende regeling geldt:

Boven elke vuilniscontainer hangen duidelijke richtlijnen. In het belang van het milieu vragen we met aandrang deze stipt op te volgen.

Nieuws & agenda
Studiekiezer 2014
Studiekiezer 2014
Gepost op 9/01/2014
Openlesdag
Openlesdag

Woensdag 24 april

24/04/2013

Gepost op 19/03/2013
SHOWROOM PRESENTS KAREN VERMEREN
SHOWROOM PRESENTS KAREN VERMEREN

24/04/2013

Gepost op 11/03/2013
Meer