Menu Sluiten

Bachelor in de Beeldende Kunsten

Afstudeerrichting Vrije Kunsten

BACHELOR IN DE BEELDENDE KUNSTEN
AFSTUDEERRICHTING VRIJE KUNSTEN

Kunst studeren : vrijheid die beslissingen vergt

In de afstudeerrichting Vrije Kunsten van de bachelor in de Beeldende Kunsten Sint Lucas Antwerpen kom je kunst studeren. Het curriculum is gestoeld op het uitgangspunt dat kunst vandaag een vrije praktijk is. We beseffen dat die vrijheid tevens een uitdagende opdracht betekent. Kunst is vandaag niet langer per definitie aan medium, materiaal, techniek of dimensie gebonden. Beeldende kwesties en artistieke vraagstellingen worden vandaag gearticuleerd aan de hand van een onuitputtelijk gamma aan vormen en concepten. Deze vrijheid is echter niet absoluut. Wil je dingen bedenken en vervolgens maken, dan moet je durven beslissingen nemen. Kunst wint nu eenmaal aan precisie en betekenis wanneer het blijk geeft van een fundamenteel begrip, een historisch besef en een vindingrijke toepassing van media, materialen, technieken en dimensies.

De atelier-structuur van de afstudeerrichting Vrije Kunsten aan Sint Lucas Antwerpen reikt jou een kader aan waarbinnen je leert om op een doordachte manier conceptuele plannen te ontwikkelen en de bijhorende vormelijke en materiële keuzes te maken. Er worden inzichten aangereikt in de vele beslissingen die gepaard gaan met het bedenken en maken van kunst, zowel vandaag als in het verleden. Het maken van kunst, alsook het denken en spreken over kunst kennen immers een lange en boeiende traditie. Die geschiedenis biedt een spannend referentiekader en een onuitputtelijke bron voor nieuwe ideeën.

Door de unieke atelier-structuur van de afstudeerrichting Vrije Kunsten aan Sint Lucas Antwerpen krijg je alle ruimte en mogelijkheden om jouw eigen artistieke talent te ontdekken en te ontplooien. We staan jou bij in de zoektocht naar die persoonlijke beeldtaal waarmee je in de toekomst jezelf in de wereld van de kunst kan onderscheiden.

In de theoretische en historische vakken die doorheen de hele BA-opleiding worden gegeven, verwerf je een breed beeld van de maatschappelijke, politieke en sociale context waarbinnen kunst tot stand komt, ontvangen wordt en aan betekenis wint.

Bij de afstudeerrichting Vrije Kunsten Sint Lucas Antwerpen vind je een open en avontuurlijke onderwijsomgeving. Onze ateliers en werkplaatsen zijn gehuisvest in een voormalige opslagplaats voor auto-onderdelen in de levendige buurt tussen Borgerhout en (op) een boogscheut van het Centraal Station. Van bij aanvang krijg je in deze unieke open, industriële structuur een eigen werkplek toegewezen. In deze dynamische omgeving word je omringd door andere studenten die, net als jou, gedreven zijn om ideeën te verbeelden en vorm te geven: te fotograferen, te schilderen, te beeldhouwen, te drukken, te tekenen, te filmen, enzovoort.

We beschikken over technische werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking, zeefdruk, hoog- en diepdruk, fotografie, printing, en digitale montage, maar ook over een tentoonstellingsruimte (Showroom Congres), een discussieplek (Seminar Congres) en een projectieruimte (Cinema Congres).

 

Een artistiek traject en een persoonlijke beeldtaal


Studiefiche

BA-STUDIO: Een vrije en veelzijdige omgeving.

De BA-Studio Vrije Kunsten vormt de overkoepelende noemer voor het atelier-onderwijs. De nieuwe structuur van de BA-Studio VK levert een specifiek kader voor een opleiding die 'Vrije Kunsten' heet. Binnen de BA-studio VK krijg je vrijheid en ruimte, maar we vragen je wel dat je keuzes maak. De structuur is zo opgezet dat je die ook leert maken. Daartoe bestaat de BA-studio uit twee onderscheiden elementen : BA-Platform enerzijds en BA-Atelier anderzijds. 

 

BA-PLATFORM

Het BA-platform vormt het overkoepelend atelier waarbinnen alle studenten per studiejaar rond prangende artistieke vraagstukken worden samengebracht .Van hieruit vertrekken ze naar de verschillende ateliers.
Wanneer je kunst komt studeren, dan word je steevast geconfronteerd met een reeks vragen en uitdagingen die je dwingen na te denken over het wat, het hoe en het waarom van het maken. De antwoorden liggen niet enkel in jezelf besloten, maar zijn ook de uitkomst van een goed begrip van de wereld waarin jouw werk zich moet handhaven.
Binnen de BA-platforms van de eerste drie Bachelor jaren word je begeleid bij het uitzetten van een eigen traject, het uitbouwen van een eigenzinnige praktijk en het articuleren van een persoonlijke beeldtaal. Kunst is maken en beschouwen, denken en doen, tonen en spreken.

 

In BA-platform VK1 vind je een platform om jouw artistieke bewustzijn en creatieve talent te ontdekken. Wij stimuleren jouw nieuwsgierigheid en helpen jou om te onderzoeken waarom je kunst wil studeren. We vragen daarbij om verder te kijken dan je eigen artistieke universum.
In BA-platform VK2 verwerf je dieper inzicht in de dialoog tussen technische vaardigheden, plastisch inzicht, historische kennis en conceptueel denken. Wij sporen je aan om op ontdekkingstocht te gaan in het rijke verleden van de kunst en tevens een dialoog aan te gaan met het onuitputtelijk reservoir aan ideeën en vormen die je daar aantreft.
In BA-platform VK3 geef je gestalte aan je persoonlijke artistieke parcours. Je laat zien dat je een eigen beeldtaal ontwikkelt en een historisch en conceptueel referentiekader opbouwt. Je sluit de bacheloropleiding af met een bachelorproef. Wij bieden een uitdagende context van individuele toonmomenten, groepstentoonstellingen en tijdelijke projecten, waardoor je de kans krijgt tot confrontatie met de wereld buiten de muren van de school. Je leert de vele mogelijkheden voor het tonen van jouw werk te exploreren.

 

BA-ATELIER

De opdrachten die je binnen de afstudeerrichting vrije kunsten krijgt, zijn open en veelzijdig. Naarmate je vordert in de opleiding verruimen de opdrachten tot zelfingenomen posities. Gaandeweg leer je bewuster bepalen wat je wil maken of wat je aan de orde wil stellen. Je geniet bovendien een ruim aanbod aan ateliers om te bepalen in welk medium, met welke materialen, technieken of in welke dimensie je werkt om ideeën tot uitdrukking te brengen en plannen te realiseren. Dit betekent dat je specifieke keuzes en gerichte beslissingen moet (leren) maken. De kennis, het inzicht en de vaardigheden die daartoe vereist zijn, verwerf je in een BA-atelier van jouw keuze.
De verschillende ateliers vertegenwoordigen een specifiek medium (Schilderkunst, Ruimtelijke Kunst & Beeldhouwen, Grafiek, Fotografie), of net de opschorting ervan (Open Atelier). Elk van deze ateliers staan uitdrukkelijk in het heden maar kijken ook naar het verleden. Elk medium bezit immers een geschiedenis en traditie op vlak van beeld en discours. Deze gaan vaak ver in tijd terug maar hebben allerminst aan relevantie ingeboet. Alle kunst was ooit hedendaags.
Kies het atelier dat het dichtst aanleunt bij je eigen interesse of talent. Ontwikkel je persoonlijke beeldtaal tijdens het aanleren van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die het medium eigen zijn. Ga in dialoog met de materiële historiek en de beeldtraditie die het medium aanreikt. 

Binnen de BA-studio Vrije Kunsten worden 5 ateliers ingericht :

 

In de theoretische en historische vakken die doorheen de hele BA-opleiding worden gegeven, verwerf je een breed beeld van de maatschappelijke, politieke en sociale context waarbinnen kunst tot stand komt, ontvangen wordt en aan betekenis wint.

Het opleidingsprogramma vind je in het document onderaan deze pagina.

Contact optiehoofd afstudeerrichting Vrije Kunsten : Johan.Luyckx@kdg.be

Gerelateerde bestanden
Gerelateerde berichten
Proclamatie 2017
Proclamatie 2017

15/09/2017

Gepost op 14/09/2017
Plus ééN
Plus ééN

31/03/2017 › 02/04/2017

Gepost op 29/03/2017
BA3
BA3

eindejaarstentoonstelling

30/06/2017

Gepost op 16/03/2017
AIR ANTWERPEN SIERRE
AIR ANTWERPEN SIERRE

OPEN CALL

Gepost op 14/03/2017
Hortus Conclusus / Enclosed Garden
Hortus Conclusus / Enclosed Garden

Expo by Ellie Calis & Isabel Fredeus

Gepost op 17/01/2017
WEIHNACHTS AUSSTELLUNG
WEIHNACHTS AUSSTELLUNG

22/12/2016

Gepost op 20/12/2016
SERIAL DRUMMER GIRLS
SERIAL DRUMMER GIRLS

Koen Theys

Gepost op 24/10/2016
Bart Kok
Bart Kok

Winnaar Koninklijke Prijs Nederland

Gepost op 24/10/2016
GRADUATION SHOW
GRADUATION SHOW

24/06/2016

Gepost op 17/06/2016
Meer