Menu Sluiten

Academische bachelor in de Beeldende Kunsten

Wat is onze driejarige Academische Bacheloropleiding in de Beeldende Kunsten 

In onze vernieuwde Academische Bacheloropleiding ontwikkel je op 3 jaar een eerste artistieke praxis en bereik je het niveau om een artistieke masteropleiding aan te vatten.  

Vanaf bachelor 1 kies je voor één van onze zes studio’s en daarmee maak je de keuze voor een discipline waartoe je je aangetrokken voelt. Je verdiept je in het werkgebied van je studio, waar je je vermogen tot artistieke creatie aanscherpt. Je beschikt daarbij over de nodige manuele en technologische vaardigheden en theoretische inzichten om je artistieke praxis te kunnen realiseren.  

Tegelijkertijd maak je kennis met een breed, divers en kritisch kunstenveld via het basiscurriculum theorie, het keuzeprogramma, contacten met het werkveld, diverse (internationale) projecten, congressen en tentoonstellingen.  

Je zoekt in onze opleiding voortdurend je positie ten opzichte van artistieke referentie-kaders, maatschappelijke problematieken en professionele contexten. Je maakt je een onderzoekende en kritische houding eigen, wat tot uiting komt in je werk. Het werk dat je levert kenmerkt zich in eerste instantie door je conceptuele denken, echter zonder je technische vaardigheden uit het oog te verliezen.  

De keuze voor een academische bacheloropleiding is een keuze voor een intellectueel veeleisende opleiding. Je spendeert veel tijd aan het uitdenken van je ideeën en het opbouwen van theoretische kaders. Samen met de ontwikkeling van je artistieke praktijk, leer je teksten lezen, schrijven en presenteren. Je verwerft de tools om innoverend en kritisch in je artistieke praktijk te staan en je bereidt je op deze manier voor op een Academische Master in de Beeldende Kunsten. 

Tijdens je studie leg je contacten met het professionele werkveld en vorm je met je medestudenten een eerste professioneel netwerk. Je evolueert ook in het zelf-organiserend en duurzaam te werk gaan.  

Vijf opleidingsonderdelen van de Academische Bachelor in de Beeldende Kunsten 

1. Studio  

De studio vormt de kern van je opleiding. Je kiest voor één van de zes studio’s en zodoende voor een artistiek werkgebied waar jij je toe aangetrokken voelt. Binnen de studio ontwikkel je je artistieke praktijk. Het is de plek waar jij uitzoekt welke kunstenaar of ontwerper je wil zijn. Je wordt in dit proces gevoed door artistieke creatie, specifieke techniek, theorievorming, specifieke kunstgeschiedenis, reflectie en ervaringen met het professionele veld. Je krijgt individueel advies van docenten en groepsbegeleiding.Je studio loopt het hele jaar door en ook de volgende jaren van je bacheloropleiding ontwikkel je je steeds verder in de studio. Op aanvraag en onder motivatie kan je ook van studio veranderen. 

2. Manuele en technologische vaardigheden 

Je verwerft een basis aan manuele en technologische vaardigheden om je artistieke praxis te kunnen realiseren. Afhankelijk van je studio, volg je in bachelor 1 verplichte introducties en/of zelfgekozen modules in onze werkplaatsen. In bachelor 2 en 3 verdiep je tijdens de studiotijd de manuele en technologische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor jouw artistieke praxis. Je bespreekt je parcours op dit vlak met je studiodocenten.  

3. Basiscurriculum theorie 

In bachelor 1, 2 en 3 is een deel van het theoretische programma identiek voor iedere student. Je krijgt een theoretisch algemeen vormend kader aangereikt dat de voorwaarde vormt om je te kunnen positioneren. De verschillende inhouden staan in relatie tot de beeldende kunsten en het beeldende ontwerp. Het basiscurriculum theorie bestaat uit filosofische vakken, antropologie van de kunsten, literatuur, kunstgeschiedenis, semiotiek, cultuur-en mediatheorie, art design en context en kunstenactualiteit. Een ander onderdeel van het theoretische programma wordt geïntegreerd in het programma van je studio. 

4. Basiscurriculum tekenen en beeldanalyse  

Elke student werkt in het basiscurriculum in bachelor 1 en bachelor 2 ook aan competenties op het vlak van tekenen en beeldanalyse. In bachelor 2 en 3 wordt dit meer en meer geïntegreerd in het studioprogramma. Tekenen wordt voor jou doorheen de 3 jaar een authentiek, autonoom en communicatief medium. Het is een noodzakelijke denk-, doe- en communicatietool die je beeldtaal verbreedt en verheldert.  

5. Keuzeprogramma  

Het keuzeprogramma bestaat uit twee delen. Enerzijds neem je elk jaar deel aan een projectweek. Je maakt er deel uit van een gemengde groep studenten uit verschillende studio’s en uit bachelor 1, 2 en 3. Zo word je geconfronteerd met verschillende achtergronden en bouw je een netwerk van studenten en docenten uit. Anderzijds verdiep je je in bachelor 2 en 3 in inzichten over kunst en cultuur door te kiezen uit een reeks keuzevakken en keuzeprojecten die vertrekken vanuit het onderzoek van de theoriedocenten. 
Binnen het keuzeprogramma is er ook de mogelijkheid om buitenlandse projecten via Erasmus uitwisselingen te realiseren.  


Drie academische bachelorjaren, een voorbereiding op een academische master 

Onze academische bacheloropleiding laat je toe vanuit een basis steeds meer op je eigen ontwikkeling in te zetten. Je individuele talent en de groeimogelijkheden daarvan, vormen de uitgangspositie. Je programma is enerzijds samengesteld uit inhouden die we als onmisbaar zien om je te socialiseren in de beeldende kunsten. Anderzijds laten we steeds meer keuzevrijheid toe vanuit jouw artistieke praxis. Je neemt je eigen ontwikkeling meer en meer in handen en krijgt meer en meer verantwoordelijkheid over je leerproces.  
Onze docenten begeleiden je in dit proces en dagen je voortdurend uit bij het maken van je keuzes.  

 

In grote lijnen is ons programma als volgt opgebouwd: 

Bachelor 1: inleidend overzicht.  

In bachelor 1 word je de ruimte geboden om op initiële wijze inzichten en vaardigheden te verwerven voor de ontwikkeling van een eigen beginnende artistieke of ontwerppraktijk. Je eigen referentiekader wordt opengetrokken tot een breder historisch en theoretisch kader.  

Bachelor 2: verdiepende confrontatie.  

In het tweede jaar volgt de confrontatie met vraagstellingen en problematieken inherent aan kunst en ontwerp. Je zoekt je weg doorheen het veelzijdige begrippenapparaat, binnen een historisch en theoretisch kader en binnen een bredere maatschappelijke en culturele context.  

Bachelor 3: persoonlijke praktijk.  

Volgend op de historische en theoretische verdieping, stelt zich in het derde jaar geleidelijk terug de vraag hoe je dat verworven kader kan inzetten voor de ontwikkeling en ontplooiing van je eigen artistieke praktijk en een persoonlijke beeldtaal. 

Master: artistieke positionering.  

Op masterniveau wordt van jou verwacht dat je, op basis van je opgedane kennis en vaardigheden in de bachelor, reflecteert op de specificiteit van je eigen artistieke of ontwerppraktijk. Daarnaast zoek je ook uit binnen welke maatschappelijke context je je praktijk relevant wil maken.  


Gerelateerde bestanden
Nieuws & agenda
Black Art in Europe: Liberation and Resistance
Black Art in Europe: Liberation and Resistance

Black History Month Antwerp International Conference

27/03/2019

Gepost op 25/03/2019
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Meer