Menu Sluiten

Onderzoeksplatformen

Interpraxis

Onderzoeksplatform INTERPRAXIS

Coördinator: Steve Van den Bosch
Onderzoekers: dr. in de kunsten Steve Van den Bosch, drs. in de kunsten Paul Hendrikse, dr. Kim Gorus, drs. Joachim Ben Yakoub

Interpraxis groepeert verschillende initiatieven en projecten die vanuit een reflectie over hedendaagse cultuur en kunst, de artistieke praktijk wil begrijpen en ontwikkelen. De artistieke praktijk wordt gesitueerd op het kruispunt van vele andersoortige praktijken: esthetische, sociale, politieke, educatieve, kunsttheoretische enzovoort. Interpraxis zoekt naar verbindingen tussen een discursieve en een beeldende praxis, tussen kunsteducatie en professionele praktijken. Het doel is steeds om nieuwe denkvormen en pedagogische methodes te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de noden in de praktijk van de hedendaagse kunstenaar en ontwerper, met als rode draad het onderzoek in de kunsten. Daarnaast wil Interpraxis individuele onderzoekers stimuleren en ze de nodige expertise aanreiken.

      English - The research platform Interpraxis houses initiatives and projects that reflect on contemporary culture and arts in order to understand, develop and contextualize artistic practices as transmedia and post-media practices. The artistic practice finds itself in the midst of many diverse practices: aesthetic, social, political, reflective, acting, doubting, knowing. Interpraxis is a reflective and artistic environment that stimulates individual researchers towards  trans -and post-medium thinking and offers them expertise and a critical horizon.

Verbonden aan Interpraxis: 3 doctorandi in de kunsten: Sarah Hendrickx, Paul Hendrikse, Robin Vanbesien

Huidig project
Plot(less)(2015-2019)
Steve Van den Bosch,  Paul Hendrikse, Kim Gorus, Joachim Ben Yakoub

(Mark Luyten t.e.m. 16-17, Kim Gorus t.e.m. 16-17, Hilde Van Pelt t.e.m. 17-18, Petra Van Brabandt t.e.m. 17-18)

Veel hedendaagse kunstpraktijken zoeken een veelheid aan gefragmenteerde en geproblematiseerde narratieven op. Installaties, schilderijen, performances, videowerk worden dan een mozaïek van verhalende modi, een fictionaliseren van narratieven. Plot(less), het onderzoekscentrum over kunst en narrativiteit wil toonaangevend worden in de artistieke en theoretische exploratie van de modi en betekenissen van narratieve vormen en strategieën in hedendaagse kunst- en ontwerppraktijken. In de het casusonderzoek Storyville, zullen we op zoek gaan naar beschrijvingen van de stad Antwerpen in de vorm van de kleine verhalen van haar bewoners over hun relatie met de publieke en sociale ruimte van de stad (zowel individuele als groepsverhalen). Naast het domein van de verhalen van de bewoners wil het project ook interventies aanmoedigen van kunstenaars die hun eigen verhalen willen enten op de stad om op die manier evenementen te creëren die een andere beleving van publieke ruimten genereren. Hierbij wordt ook plaats gemaakt voor kunstvormen die naar nieuwe (genarrativiseerde) belevingen van bestaande monumenten zoeken of voor het markeren van stadsdelen.

     English - Stories are everywhere. What is narrated, exists. Reality is fictionalized. Contemporary art theory and art practice centers on narrative strategies and structures.  Narrative strategies seem to be pre-eminently suitable to question the borders between fiction/non-fiction, truth/perspectivism, identity/performativity. Narratives become a means to install the complexity and contradictions of things. Narration offers the possibility of migrating between positions. It is also a way to realize a 'poetic hauntology' echoing multiple voices of the past into the present. Narrative strategies also refer to 'democratic reiteration' by means of retranslating concepts, ideals and stories and democratizing and redefining fixed meanings.  

Nieuws & agenda
Black Art in Europe: Liberation and Resistance
Black Art in Europe: Liberation and Resistance

Black History Month Antwerp International Conference

27/03/2019

Gepost op 25/03/2019
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Meer