Menu Sluiten

Doctoraatsplatform

Dirk Van der Eecken

Dirk Van der Eecken (2005-2008)

De kunst van het onzichtbare: Tekeningen en betekenis van nanostructuren
Promotor UA: prof. dr. Staf Van Tendeloo
Promotor SLA: Werner Van dermeersch 

Doctoraat in de kunsten gerealiseerd met de steun van een BOF-project tussen de Universiteit Antwerpen en Sint Lucas Antwerpen. Uitgegeven door MER. Paper Kunsthalle vzw.

Voor heel wat mensen zijn ‘kunst' en ‘wetenschap' twee tegenpolen. Dit doctoraatswerk wil aantonen dat deze complementair zijn en dat de fascinerende wereld van atomen zowel de wetenschapper als de kunstenaar kan boeien. Een merkwaardige ontdekking is dat er congruenties zijn tussen de beelden (schilderijen, tekeningen en grafisch werk) die Dirk Van der Eecken zelf creëert en de beelden die wetenschapslui bestuderen onder de elektronenmicroscoop. Van der Eeckens puntstructuren doen opvallend veel denken aan diffractiepatronen van kristallijn materialen.

De kleurinterpretaties van zwart-witopnames maken het geheel nog fascinerender. Daarom is het een uitdaging om dit onderzoeksproces op nanoschaal te kunnen voeren, zowel vanuit een wetenschappelijk als vanuit een artistiek standpunt. In deze parallelle beelden spelen symmetrie, harmonie en periodiciteit een belangrijke rol. De toevallige gelijkenissen met de wetenschappelijke opnames van de EMAT-onderzoeksgroep  (Elektronenmicroscopie voor Materiaalonderzoek), maken het hoofddeel uit van dit doctoraatswerk.

Nieuws & agenda
Black Art in Europe: Liberation and Resistance
Black Art in Europe: Liberation and Resistance

Black History Month Antwerp International Conference

27/03/2019

Gepost op 25/03/2019
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Meer