Menu Sluiten

De Lucas 2018

De Lucas 2018

Bijna 15 jaar geleden werd het hoger artistiek onderwijs, ten gevolge van de befaamde Bologna akkoorden voor het hoger onderwijs, van een professioneel naar een academisch niveau gebracht. Dit heeft grote veranderingen tot gevolg gehad op tal van niveaus, o.a. in het duiden van het belang van onderzoek in de kunsten.

Als je op een academisch, dus universitair niveau studeert, dan wordt er van je verwacht dat je in staat bent om methodisch gestructureerde onderzoekstechnieken toe te kunnen passen in het domein waar je jezelf wilt in bekwamen. Ook op Sint Lucas Antwerpen zetten wij rigoureus in op de ontwikkeling van een onderzoekende attitude.
Het verwerven van onderzoeksvaardigheden op academisch niveau gaan niet enkel over het weten hoe je bronnen en informatie kan inzetten om de ontwikkeling van je eigen praktijk te bevorderen, het gaat ook over  het leren onderzoekend nadenken over het domein waarin je actief bent, en in ons geval is dat dus kunst en ontwerp. 

Sint Lucas Antwerpen heeft altijd vooruitgekeken. Met de blik naar de toekomst ontwikkelen we voortdurend het soort onderwijs waarvan we aannemen dat het onze studenten kan helpen in het vormgeven van de wereld van morgen. Daarom hebben we 7 jaar geleden ook een Master na Master opgericht; een Master of Research in Art & Design. Die extra opleiding focust zich uitsluitend op de verdere ontwikkeling van die onderzoeksattitude en selecteert studenten wereldwijd die eigen werk willen ontwikkelen door middel van het nadenken over het domein waarin ze opereren.

De Lucas is de belangrijkste prijs die Sint Lucas Antwerpen jaarlijks uitreikt aan één van haar masterstudenten die in zijn of haar masterproef heeft aangetoond dat die onderzoekende attitude duidelijk aanwezig is. Met de Lucas willen wij die student stimuleren om die onderzoekende attitude nog verder te ontwikkelen en in te zetten als ruggengraat van de persoonlijke artistieke praktijk.

Met andere woorden: De Lucas is een gratis toegangsticket tot de ManaMa. Geen toelatingsdossiers, teksten, portfolio’s, gesprekken en geen inschrijvingsgeld.
De selectie gebeurt op twee niveaus: de externe masterjury selecteert tijdens hun beoordeling van alle masterstudenten 5 studenten die voor deze prijs in aanmerking komen. Een tweede, totaal nieuwe jury behandelt enkel het werk van deze 5 studenten en kiest daaruit de winnaar.

De juryleden 2017-2018 waren:

Adinda Van Geystelen – directrice van het vermaarde Extra City in Antwerpen, een vrijplaats voor hedendaagse kunsten.

Sarah van Marcke, alumna van onze master na master opleiding en als beeldend kunstenaar de wereld aan het veroveren.

Evelien Bracke – kunstwetenschappen en curator aan het dynamische Design Museum in Gent

William Ludwig Lutgens, eveneens alumnus van onze ManaMa en studeerde daarvoor illustratieve vormgeving,ook aan Sint Lucas Antwerpen en is intussen hard bezig om het artistieke veld te verbazen met zijn hybride constellaties. 

De vijf genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):  Samuel Allemand, Larissa Cluzet,
Charlotte Decruyenaere, Silke Groffy en Yves Torfs

 ***************

Samuel Allemand
Samuel Allemand etaleert een bijzondere nieuwsgierigheid die leidt tot prikkeling en enthousiasme bij het bestuderen van zijn werk. Het werk baseert zich op fundamenteel onderzoek en hij toont dat hij begrepen heeft hoe hij een onderzoekende houding kan incorporeren in het nadenken over zijn eigen werk. Wat hij presenteerde bij zijn masterproef bezit een bijzondere artistieke potentie waarvan de juryleden hopen dat dit niet verloren zal gaan, omdat hij met zijn werk een positie claimt die uniek en tegelijkertijd ook heel fragiel is. Deze kunstenaar staat aan het begin van een mooi traject, waarin hij soms moeilijke keuzes zal moeten maken.  

Larissa Cluzet
The master project of Larissa Cluzet stands out because of the very strong presentation of a complex and multi-layered work. The jury regarded the way in which the various components of the work were intellectually and physically connected as a metaphor for successful and daring research. The master project of Larissa operates at the metalevel of jewelry design and is a strong example of how one can critically investigate one’s own medium. With her artistic work Larissa Cluzet is looking for the basic power that an object can carry within itself. This power exemplifies its value. The jewel as a topology for power.    

Charlotte Decruyenaere
Charlotte Decruyenaere, of in bepaalde middens beter gekend als Stella Spetto, verraste de jury met een heel sterk verhaal, eigentijds en eigenzinnig, reflectief en doordringend. Vanuit de creatie van een fictief model die enkel in de digitale wereld bestaat maar wel reële volgers aanbidders en zelfs potentiële huwelijkspartners aantrekt, overtuigt Charlotte met haar zelfvertrouwen, haar durf om haarzelf, haar leefwereld en haar sociale context zo radicaal in vraag te stellen. Via haar doorgedreven onderzoek naar identiteit en karakterisering zet ze resoluut in op het uitpuren van methodes van waarvan ze overtuigd is dat ze daarmee nu het beste resultaat kan halen. Het was de jury ook opgevallen hoe ze haar visuele werk met intrigerende en scherpe teksten kon kaderen.

Silke Groffy
Silke Groffy werd door de jury enorm geprezen om haar onderzoekende attitude waardoor ze er uitstekend in geslaagd is om de vertaling van haar persoonlijke positie, haar eigen geschiedenis en haar individuele waarden te vertalen naar een reflectie over een bredere sociale en politieke context. Ze toont ook uitstekend aan hoe ze uitmunt in het inzetten van een illustratieve beeldtaal in een resem van andere media zoals toneel, verhaal, boek, scenografie en performance. Ze combineert daarbij een scherpe analyse van historische en politieke contexten met een uitstekende materiaalbeheersing en interesse in technische vaardigheden en vakmanschap. 

Yves Torfs
In het werk van Yves Torfs zijn veel referenties naar belangrijke kunstenaars en fotografen te detecteren zonder dat hij die parafraseert. Hij zet zijn opgedane inzichten, in samenhang met een uitstekende fotografische technische kennis in om al zoekend een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Hij durft zijn eigen verhaal te construeren, te modelleren en het is een bijzonder gewaarde sterkte van hem om tegelijkertijd ook aan te geven dat hij daarmee zichzelf voortdurend in vraag stelt en ontwikkelt. Zijn fotografische beelden balanceren in perfect evenwicht op die dunne koord die gespannen wordt tussen artistieke expressie en documentaire waarneming.

En de winnaar van De Lucas 2018 is...Larissa Cluzet!

Tekst door Kurt Vanbelleghem

Nieuws & agenda
#GLEASONSCORE 7
#GLEASONSCORE 7

Expo Patrick Verbeeck

Gepost op 25/03/2019
EXIT 16
EXIT 16

Groepstentoonstelling Studio kunst BA3

28/03/2019 › 31/03/2019

Gepost op 25/03/2019
Imagining Code
Imagining Code

workshops

23/02/2019

Gepost op 25/01/2019
Open les dagen 2019
Open les dagen 2019

24/04/2019

Gepost op 21/03/2019
Arty Party
Arty Party

Nightclubbing at Sint Lucas Antwerpen

28/02/2019 › 01/03/2019

Gepost op 25/01/2019
Vaast Colson
Vaast Colson

Lezing Horizontal Drawing

04/04/2019

Gepost op 20/03/2019
Meer