DEFINITIEVE INSCHRIJVING

Als je geslaagd bent voor de artistieke toelatingsproef kan je je definitief inschrijven. Dit kan op de volgende data:

 • dinsdag 7 juli 2015 van 10 tot 13 uur

 • dinsdag 1 september 2015 van 13 tot 16 uur

 • woensdag 2 september 2015 van 10 tot 13 uur

 • vrijdag 4 september 2015 van 10 tot 13 uur

 • dinsdag 8 september 2015 van 10 tot 13 uur

De inschrijvingen vinden plaats op Campus Sint Lucas, Sint Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen.

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met Lies Weyns studentenadministratie of met Chris Cools studieloopbaancoördinatie.

 

De volgende documenten heb je nodig bij de definitieve inschrijving:

 • je identiteitskaart
 • je SIS-kaart (voor wie nog niet over een elektronische identiteitskaart beschikt; ze bevat het noodzakelijke rijksregisternummer);
 • je bankkaart: je betaalt je studiegeld op het moment van je inschrijving;
 • je bewijs van recht op een tegemoetkoming van het Vlaamse Agentschap voor personen met een handicap (indien van toepassing).

Daarnaast neem je in enkele gevallen ook nog andere documenten mee:

- Een kopie van je diploma secundair onderwijs indien je dit behaald hebt :

 • vóór 2002
 • in het volwassenenonderwijs
 • in Nederland
 • of via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

- Een kopie van je diploma hoger onderwijs als je inschrijft voor een master, het schakelprogramma of de master-na-master.
- Toelatingsbewijs van de dienst Studentenzaken als je geen diploma secundair onderwijs of een anderstalig diploma secundair/hoger onderwijs hebt.
- Bewijs van recht op een tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van alle nodige documenten, betaling van het studiegeld en ondertekening van je studiecontract.
Je betaalt je studiegeld en eventuele forfaitaire kosten bij inschrijving. Het studiegeld hieronder is van toepassing voor wie inschrijft voor een pakket van 60 studiepunten :
- 890 euro (= tarief niet-beursstudent)
- 150 euro (= tarief indien je recht hebt op een studietoelage. Daartoe moet je bij inschrijving de beslissingsbrief van de dienst 'Studietoelagen' voorleggen waaruit blijkt dat je voor het schooljaar 2014-
2015 recht had op een studie- of schooltoelage van de Vlaamse overheid. Geen bewijs voor handen en je wil toch starten aan het beurstarief : KDG Stuvo gaat op eenvoudige aanvraag via www.studiegeld-studietoelage.be na of dit kan. Doe je aanvraag meteen, zo weet je snel waar je aan toe bent)

Het studentensecretariaat is gesloten van 11 juli tot en met 19 augustus 2015.

   
  Nieuws & agenda